ArtikkelitSyyskuun 1993 kuusi erotettua


"MAP-kirkko rankaisee kuutta huomattavaa oppinutta"

on esimerkki niistä lehtiotsikoista, jotka kertoivat rankaisutoimenpiteistä lehdissä yli Yhdysvaltain Keski-Lännen osavaltioiden ja ulottuivat niinkin kauas kuin New Yorkiin ja Washingtoniin syys- ja lokakuun aikana vuonna 1993.
Vaikka tämä nyt onkin melko vanha uutinen, se on osoitus kirkon halusta rajoittaa jäseniensä, oppineiden ja muiden, syvälleluotaavaa historiallista tutkimusta.
Mistä nämä suuret otsikot? No, ainoa syy sille, että nämä yksityiset ihmiset joutuivat lehtiin on se, että he olivat huomattavia oppineita — monet, monet muut, sadat ja tuhannetkin itse asiassa, ovat tulleet samoin kohdelluiksi kirkossa, ei vain Suolajärven laaksossa, vaan myös maailmalla. Mutta koska nämä ihmiset eivät yleensä ole tunnettuja, lehdistö ja yleisö eivät tavallisesti ole kuulleet heistä.

Yllä mainitut kuusi huomattavaa tutkijaa

  1. D. Michael Quinn — Historioitsija ja entinen Brigham Youngin yliopiston professori. Hän on kirjoittanut vähintään kuusi artikkelia kirkon kuukausijulkaisuun Ensigniin ja monia muita kirkon omistamaan tutkielmasarjaan Brigham Young University Studies. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten erittäin pätevistä artikkeleistaan, jotka käsittelevät kirkon johdon hyväksymiä moniavioisia liittoja vuoden 1890 virallisen julistuksen jälkeen. — Erotettu.
  2. [eräs tutkija] — Kuuluisa erinomaisista kirjoistaan Jesajasta ja viimeisistä ajoista. — Erotettu.
  3. Paul Toscano — asianajaja Salt Lake Cityssä, kirjoittanut yhdessä vaimonsa Margaretin kanssa useita artikkeleita ja kirjan nimeltä Strangers in Paradox. Hän puhui vuonna 1993 Sunstone-symposiumissa ja antoi puheelleen otsakkeen "Kaikki ei ole parhain päin Siionissa: Tosi kirkon vääriä opetuksia." — Erotettu.
  4. Lavina Fielding Anderson — Kirkon lehden Ensignin toimittaja ja kirjoittaja vuosina 1973-81. Tuottelias kirjailija. Koonnut sellaisia viimeaikaisia kirkossa sattuneita juttuja, joita hän kutsuu "hengelliseksi väärinkäytökseksi". — Erotettu.
  5. Maxine Hanks — Tulinen feministi. Kirjan "Women and Authority: Re-emerging Mormon Feminism" (Naiset ja auktoriteetti: palaava mormonifeminismi) toimittaja. Hän on myös kirjoittanut ja puhunut paljon aiheesta Taivaallinen Äiti. — Erotettu.
  6. Lynne Kanavel Whitesides — Mormoninaisten foorumin johtaja. — Jäsenoikeudet otettu pois eli pantu koeajalle.

Tämän kirjoittaja on saanut kahdesti tilaisuuden keskustella Margaret Toscanon kanssa (viimeksi 28.3.1994) näiden rankaisuoikeudenkäyntien jälkeen. Tilanne oli silloin tämä:

Ylläolevista kolme näki tarpeelliseksi hakea muutosta asiaansa korkeammassa kirkon instanssissa: Lavina Fielding Anderson, Paul Toscano ja Lynne Whitesides.

[eräs tutkija] harkitsi yhä, hakisiko muutosta vai ei.

Lavinan muutoshaku ei onnistunut; hänen vaarnanjohtajansa kävi tapaamassa häntä ja kertoi, että hän oli saanut johtavilta veljiltä asiaa koskevan kirjeen, mutta että hän ei saanut näyttää sitä Lavinalle eikä antaa hänelle siitä kopiota.
Lavina kävi yhä säännöllisesti kirkossa joka viikko ja yritti olla niin aktiivinen kuin hänen sallittiin olla. Hän kirjoitti parhaillaan kahta kirjaa, joista toinen on kokoelma tapauskohtaisia selostuksia "kirkollisista tai hengellisistä väärinkäytöksistä".

Lynne Whitesidesin muutoshaku ei myöskään onnistunut. Häneltä vietiin jäsenoikeudet "kirkon lakien vastaisesta käytöksestä" ja hänen hakunsa jälkeen hänelle on annettu lista asioista, joissa hänen kirkon mielestä pitää katua ja muuttaa tapojaan. Kaksi näistä kuuluu näin: hän ei saa keskustella tai puhua Taivaallisesta Äidistä, eikä hän saa ryhmittyä muiden samoinajattelevien kanssa.

Paul Toscano tunsi selvästi, että rankaisuneuvosto hänen vaarnassaan oli laillisesti ja kirkollisesti ennakkoluuloinen, sillä hänelle kerrottiin, että Gordon B. Hinckley oli mukana järjestämässä oikeudenkäyntiä, joka päättyi hänen rankaisemiseensa [kirkon ylimmän johdon ei pitäisi sekaantua vaarnan rankaisuihin ainakaan virallisesti]. Paul tunsi siten, ettei hän voisi vedota Kahdentoista koorumiin, jonka jäsen Hinckley silloin oli, eikä myöskään Ensimmäiseen presidenttikuntaan, sillä hän tiesi, että presidentti Benson oli fyysisesti ja psyykkisesti kykenemätön ymmärtämään tilanteen pulmallisuutta.
Paul päätti siksi seurata Herran kehotusta, joka on annettu Opin ja Liittojen kirjassa, ja vedota yleiskonferenssin osanottajiin. On tarpeetonta sanoakin, ettei hänen vetoomuksensa saanut vastakaikua, kuten hänen vaarnanjohtajansa hänelle kertoi. Vastaus, jonka hän sai, oli presidentti Hinckleyn allekirjoittama ja samantyylinen kuin Lavinan saama. Hänen vaarnanjohtajansa ei kuitenkaan noudattanut kirjeen toivomusta olla näyttämättä sitä Paulille. Kirjeessä sanottiin, että johtavat veljet olivat rukoilleet hänen vetoomuksestaan ja päättäneet tukea vaarnan oikeudenkäynnin päätöstä. He toivoivat myös, että hän katuisi ja palaisi kirkon täydeksi jäseneksi. Kirjeessä toivottiin myös, ettei sitä näytettäisi hänelle eikä hänelle annettaisi kopiota.
Toscanot eivät nykyään käy kirkon kokouksissa, mutta ovat vahvasti mukana ryhmässä nimeltä the Mormon Alliance ja ovat muutoin niin aktiivisia kuin voivat.

Maxine Hanksin tekemisistä ei ole tietoa. [Suom. huom. 1994. Hän on 15.10.2000 kirjoittanut eräiden muiden naisten kanssa protestiartikkelin, joka pyrkii korjaamaan esim. presidentti Hinckleyn ja muiden kirkon miesten harhaluulon, jonka mukaan mormoninaiset olisivat tyytyväisiä.]

Michael Quinn päätteli, ettei kannattaisi hakea muutosta. Hän ei edes ollut mukana kurinpito-oikeudenkäynnissä, vaan kirjoitti puolustuksekseen. Ote:

Vannoin, etten milloinkaan enää ottaisi osaa prosessiin, joka oli muotoiltu rankaisemaan minua sen vuoksi, että toimin epätoivotun historiallisen todistusaineiston välittäjänä, ja pelottamaan minut niin, etten jatkaisi työtäni mormonihistorian parissa.

Hän vahvistaa kuitenkin uskovansa, että:

Jeesus on Kristus, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta, jonka kautta evankeliumi palautettiin, ja että Ezra Taft Benson on profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja tänä päivänä.

Michael ei käy kokouksissa kirkon enemmistön kanssa, mutta on yhä aktiivinen puhuja kirkon ulkopuolisissa kokoontumisissa ja jatkaa historian tutkimista. [Huom. Hän on m.m. uusinut kirjansa Varhainen mormonismi taikuuden näkökulmasta katsottuna v. 1998]
In his research Quinn discovered that for a number of years after the 1890 Manifesto, which the Church claims was supposed to stop the practice of plural marriage, a number of prominent Church leaders and others were secretly given permission to take plural wives. Quinn pursued information concerning this subject but found that Church leaders would not allow him to examine some important documents in the First Presidency's vault. In his article, "On Being a Mormon Historian (and its Aftermath)", Michael Quinn wrote the following:

"President Hinckley telephoned in June 1982 to say that he was sympathetic about a request I had written to obtain access to documents in the First Presidency's vault but that my request could not be granted...
In May 1984 my College Dean told me he had been instructed by "higher authority" to ask me not to publish a paper I had just presented to the Mormon Historical Association. It was a historical survey of the public activity of General Authorities in business corporations. The Dean apologized for having to make this request. I agreed not to publish my presentation and told no one about the incident.
In 1985, after "Dialogue" published my article "LDS Church Authority and New Plural Marriages, 1890 - 1904", three apostles gave orders for my Stake President to confiscate my temple recommend... I was told that three apostles believed I was guilty of "speaking evil of the Lord's anointed." The Stake President was also told to "take further action" against me if this did not "remedy the situation" of my writing controversial Mormon history... I told my Stake President that this was an obvious effort to intimidate me from doing history that might "offend the Brethren". The Stake President also saw this as a back-door effort to have me fired from BYU...
I find it one of the fundamental ironies of modern Mormonism that the General Authorities who praise free agency, also do their best to limit free agency's prerequisites - access to information, uninhibited inquiry, and freedom of expression."(Faithful History: Essays on Writing Mormon History. Edited by George D. Smith.1992. pps. 90-93,95.)

With reference to an address that Boyd K. Packer made in the Summer of 1981 (Packer's address printed in BYU Studies, Summer 1981) D. Michael Quinn made a momentous lecture at Brigham Young University on November 4th 1981. I feel that more than anything, this talk, impressive and often inspired, did a lot towards Quinn's reputation being tarnished in the eyes of the leaders of the Church.
Newsweek described the talk by Quinn as a "stirring defense of intellectual integrity". To close this article we quote from D. Michael Quinn's talk:

"...General Authorities in recent years have criticised Mormon historians for re-publishing in part or whole out-of-print Church publications such as the 1830 Book of Mormon, the Journal of Discourses (edited and published for thirty-two years under the auspices of the First Presidency), and statements taken from former Church magazines published for the children, youth, and general membership of the Church. It is an odd situation when present General Authorities criticize historians for re-printing what previous General Authorities regarded not only as faith-promoting but as appropriate for Mormon youth and new converts.
...A more serious problem of Mormon history is involved in the implications of Boyd K. Packer's demand that historians demonstrate that "the hand of the Lord has been in every hour and every moment of the Church from its beginning to now." Every Mormon historian agrees with Ezra Taft Benson that "we must never forget that ours is a prophetic history," but there are serious problems in the assertion or implication that this prophetic history of Mormonism requires the "hand of the Lord" in every decision, statement and action of the prophets"

[If this was so we would have no changes in the principles and doctrines of the Gospel — this is what the "Truth Seeker" has been trying to point out.]

"...Central to the apparent demands of Elders Benson and Packer is the view that the official acts and pronouncements of the prophets are always the express will of God. This is the Mormon equivalent of the Roman Catholic doctrine of papal infallibility...
Elder Packer is not advocating Paul's dictum of milk before meat, but he demands that Mormon historians provide only a Church history diet of milk to Latter-day Saints of whatever experience... a diet of milk alone will stunt the growth of, if not kill, any child.
...Why does the well-established and generally respected Mormon Church today need a protective, defensive, paranoid approach to its history that the actually embattled earlier Saints did not employ?
Ezra Taft Benson and Boyd K. Packer want Church history to be as elementary as possible and as defensive as possible. This is Accommodation History for consumption by the weakest of the conceivably weak Saints, for the vilest of the conceivably vile anti-Mormons, and for the most impressionable of the world's sycophants...
The Accommodation History advocated by Elders Benson and Packer and actually practised by some LDS writers is intended to protect the Saints, but actually disillusions them and makes them vulnerable... The tragic reality is that there have been occasions when Church leaders, teachers, and writers have not told the truth they knew about difficulties of the Mormon past, but have offered to the Saints instead a mixture of platitudes, half-truths, omissions, and plausible denials... A so called "faith promoting" Church history which conceals controversies and difficulties of the Mormon past actually undermines the faith of the Latter-day Saints who eventually learn about the problem from other sources... Historians have not created the problem areas of the Mormon past; they are trying to respond to them. Believing Mormon historians like myself seek to write candid Church history in a context of perspective in order to inoculate the Saints against the historical disease germs that apostates and anti-Mormons might thrust upon them.
D. Michael Quinn. Talk before the Mormon Historical Association. Brigham Young University, 4th November 1981

Whether you agree or disagree with Quinn's sentiments doesn't really matter. What does matter is that he should have the right to express them. Remember what Joseph Smith said when somebody was being tried at a Church Court for their beliefs:

"I did not like the old man being called up for erring in doctrine. It looks too much like the Methodist, and not like the Latter-day Saints. Methodists have creeds which a man must believe or be asked out of their Church. I WANT THE LIBERTY OF THINKING AND BELIEVING AS I PLEASE. It feels so good not to be trammelled. It does not prove a man is not a good man because he errs in doctrine." (History of the Church 5:340)

I refer back to the questions received by the editors of "Truth Seeker" in Vol.1:1 pps.16-19. with regards to the eternal welfare of those who have been excommunicated wrongfully - they will not lose their reward. The priesthood hasn't any power in unrighteousness. To conclude, suffice it to say, that the "September Six" as some call them are all well and they are all as strong in their convictions as to the divinity of the restoration of the Gospel as ever, and have many hundreds of supporters and well wishers around them. We send them our regards, and wish them success and happiness in the future.

Malcolm J. Vickery

Lisätietoa Lisää kirkon käsityksestä historiallisista aiheista
Lisätietoa Kirjallisuutta

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-11-05 — 2004-08-05