Kirjallisuus
Mormonihistoriaa kulissien takaa

toim. Scott H. Faulring, An American Prophet's Record: The Diaries and Journals of Joseph Smith, 2nd ed., Salt Lake City: Signature Books, 1989. lviii + 518 pages.

Joseph Smithin elämän kronologia ja bibliografia, lista vaikuttajahenkilöistä, kartta, hakemisto. Pehmeäkantinen, ISBN 0-941214-78-8

Joseph Smithin päiväkirjatTämä Joseph Smithin elämän kirjoitusten, henkilökohtaisten mietteiden ja arkipäivän tapahtumien laaja kokoelma sisältää yksitoista eri dokumenttia järjestettynä kronologisesti yhteen halpaan volyymiin. Faulring on säilyttänyt alkuperäisen oikeinkirjoituksen ja lauserakenteen niin pitkälle kuin mahdollista.

Dokumentit lähtevät alkuun ainoasta tiettävästä Joseph Smithin omakätisestä yrityksestä kirjata tapahtumat ensimmäisen näkynsä ajoilta, ja kronikoivat hänen elämäänsä ajalta v. 1832 kesäkuun 22. päivään asti v. 1844, viisi päivää ennen hänen kuolemaansa Carthagen lynkkaajien käsissä.

Tähän kirjaan sisältyy myös yksityiskohtainen johdanto, kartta avainpaikkakunnista, laaja lista "Joseph Smithin kronologia", lyhyitä elämäkerrallisia väläyksiä vaikuttajahenkilöistä sekä bibliografia Joseph Smithiin liittyvästä kirjallisuudesta. Sopivana päätteenä kirjan lopussa on 21 sivun verran käytännöllistä hakemistoa.

Josephin arkipäivää

Päiväkirjojen ja muistiinpanojen sisältö on vuoroin huumoripitoista, tylsää, valaisevaa, kuivaa ja paljastavaa. Niiden kautta saamme tuntuman Josephin päivittäisiin puuhiin ja mielipiteisiin. Esimerkkinä voimme antaa kohdan lauantaista 5. joulukuuta 1835:

Sain tänään kirjeen ... Parley Prattin anopilta Herkimerin piirikunnasta New Yorkissa. Sisältö oli turhanpäiväinen, mutta postitus maksoi minulle 25 senttiä. Mainitsen tämän, koska se on tavallista, ja minulle aiheuttavat kovasti menoja henkilöt, joista en tiedä mitään, paitsi että heiltä puuttuvat hyvät tavat... tavallinen kunnioitus ja hyvä kasvatus saisivat heidät maksamaan postimaksun kirjeistään. (s. 71)

Nämä päiväkirjat kirjaavat myös tärkeitä ja silloin tällöin huvittavia tapahtumia myöhempien aikojen pyhien yhteisön sisällä. Lauantain, huhtikuun 28. päivän v. 1838 kohdalla meillä on erään Aaron Lyonin, istuvan ylipapin, kertomus. Aaron tarvitsi vaimon, ja ryhtyi sen vuoksi "miettimään keinoa hankkia sellainen." Kohta jatkuu:

Hän aloitti saamalla (kuten hän sanoi) ilmoituksen Jumalalta, että hänen piti naida rouva Jackson, tai että hän oli nainen, josta piti tehdä hänen vaimonsa ... . Siksi hän kertoi rouva Jacksonille saaneensa Jumalalta ilmoituksen, että tämän aviomies oli kuollut jne. ja että tämän täytyi suostua naimaan hänet, tai hänestä [rouva Jacksonista] tulisi onneton iankaikkiseksi; sillä hän oli nähnyt tämän tulevaan elämän tilaan ja että rouvan täytyi muistaa, että ketä tahansa hän [Aaron] siunaisi, se olisi oleva siunattu, ja ketä hän kiroaisi, se olisi oleva kirottu, saaden hänen mielensä, jos mahdollista, uskomaan, että hänen [pappeutensa] voima riittäisi tekemään hänet iäksi onnettomaksi, ellei nainen suostuisi hänen vaatimukseensa jne. Näin he tulivat sopimukseen ja olivat pian menossa naimisiin, mutta onneksi, tai kummankin epäonneksi, hääpäivää edeltävänä päivänä, ihme! syytettymme hämmästykseksi rouva Jacksonin aviomies palasi kotiin ... vanha herrasmies Lyon tiesi silloin (ellei aiemmin), että hänen Jumalansa, joka antoi näitä ilmoituksia (mikäli hän ilmoituksia sai) oli, ei enempää eikä vähempää kuin perkele, ja lieventääkseen rikoksensa rangaistusta pani koko syyn perkeleen niskoille ... (s. 178).

Presidentti Sidney Rigdonin ja George M. Hinklen ankarasti kuritettua häntä astui armo presidentti Joseph Smithin hahmossa esiin, ja puhuen hänen puolestaan

"salli hänen yhä jäädä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, ja tähän viimeiseen valtakuntaan" (s. 179).

Tämä on mielenkiintoinen näyte Joseph Smithin elämästä, sillä vain kahdeksan vuotta aiemmin hän itse oli samankaltaisessa tilanteessa kuin nyt veli Lyon.

Vuonna 1830 Joseph oli saanut ilmoituksen, jonka mukaan veljien oli myytävä Mormonin kirjan tekijänoikeudet Kanadassa. He epäonnistuivat siinä (osittain, koska ilmoitus lähetti heidät väärään kaupunkiin), ja heidän palattuaan Joseph Smithiä syytettiin väärin profetoimisesta.

Joseph vastasi sanomalla:

Jotkut ilmoitukset ovat Jumalasta: jotkut ilmoitukset ovat ihmisestä: ja jotkut ilmoitukset ovat perkeleestä. (Comprehensive History of the Church, Vol. 1, p. 165).

Jouduttuaan näin itse väärän ilmoituksen uhriksi pystyi Joseph osoittamaan armoa jollekin muulle samaan tilanteeseen joutuneelle.

Naiset ja pappeus

Eri päiväkirjat valottavat myös historiallisesti joihinkin nykypäivän kiistoihin. Yksi esimerkki näistä on naisten pappeus. Nykyään naisilla ei ole pääsyä MAP-kirkon pappeuteen ja sen siunauksiin [paitsi jonkun miehen kautta]. Kuitenkin 28.4.1842 Joseph Smith näytti juuri perustetun "Naisten Apuyhdistyksen" naisille, kuinka he saisivat omistukseensa "pappeuden etuoikeudet, siunaukset ja lahjat" (s. 244). Ilmeisesti näin tapahtui, sillä lauantaina, 7.10.1843 "Hiram ja hänen vaimonsa siunattiin, asetettiin ja voideltiin [pappeuden täyteyteen]" (s. 418). Myöhemmin, sunnuntaina 23.10. "William Marks ja hänen vaimonsa voideltiin [pappeuden täyteyteen ja voideltujen koorumin jäseniksi]" (p. 423). Kuultuamme näistä esimerkeistä voimme ihmetellä, tullaanko nykypäivän naisilta jatkuvasti kieltämään nämä samat siunaukset.

Feministi Maxine Hanksin ja eräiden muiden naisten protestikirje 15.10.2000

Viisauden sana

Päiväkirjoista esiin nouseva toinen kysymys on, paljonko painoa olisi pantava "Viisauden sanalle". Josephin aikana asia aiheutti ilmeisen selvästi hämmennystä. Niinkin varhain kuin helmikuussa 1834 Joseph Smith lausui:

Kukaan tämän kirkon virallinen jäsen ei ole kelvollinen toimimaan kirkon virassa, jos hän virallisena jäsenä jättää noudattamatta viisauden sanaa eikä elä sen mukaan sen jälkeen, kun sitä on hänelle asianmukaisesti opetettu. (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 116 ja Documentary History of the Church, osa 2, s. 34-35)

Tämän säännöksen vahvistuksen löydämme m.m. David Whitmerin kirkosta erottamisessa 13.4.1838, jolloin ensimmäinen häntä vastaan nostettu syytös oli ettei hän "noudata viisauden sanoja" (s. 174). Sama syytös nostettiin vanhin Almon W. Babbittia vastaan 19.8.1835, niin kuin on kirjattu kirkon historiaan, osa 2, s. 252. Vanhin Babbitt myönsi syyllisyytensä ja sanoi

"että hän oli ottanut vapauden rikkoa viisauden sanaa presidentti Joseph Smith nuoremman ja muiden esimerkin mukaan ..."

Tämä voisi näyttää tyypilliseltä yritykseltä sälyttää syy toisten niskoille, paitsi että löydämme päiväkirjoista toistuvia viittauksia Josephin omiin rikkomuksiin, mitä tulee Viisauden sanaan.

20.1.1843 päiväkirja panee muistiin, että

Vanhin Hyde kertoi erinomaisesta viinistä, jota hän joi idässä [Palestiinassa]. Joseph profetoi Herran nimessä, että hän joisi viiniä hänen kanssaan siinä maassa.

Eräs toinen viittaus on maaliskuun 11. vuonna 1843:

Joseph sanoi juoneensa teetä aamiaisella. Hänen vaimonsa kysyi, oliko [se] hyvää. Hän sanoi, että jos se olisi hiukan vahvempaa niin hän pitäisi siitä enemmän, kun äiti Granger huomautti: "se on niin vahvaa ja hyvää että sen minusta pitäisi vastata sekä juomaa että ruokaa" (s. 332).
Perjantaina 31.5.1844 — "kävin katsomassa sisar Richardsia, joka oli hyvin sairas. Panin käteni hänen päälleen. Tilasin vähän vadelmateetä ja hän oli parempi." (s. 486).

Lauantai, 1.6.1844 — "Join lasin olutta Moissersilla" (s. 486)

On helppo nähdä, miksi näiden päiväkirjojen julkaisu on saanut jotkut kirkon johtomiehet huolestuneiksi. Ei niinkään siksi, että Josephin teen, viinin tai oluen juominen sinänsä olisi väärin, vaan lähinnä siksi, että hänen ylläpitämänsä kaksoismoraali asiassa oli väärin. Ilmeisesti tämän vuoksi kirkon johtajat ovat käskeneet toimittaa pois kaikki ylläolevat viittaukset Viisauden sanan rikkomiseen, kun he painattivat kirkon historian History of the Church.

Esimerkiksi teoksen osassa 6, sivulla 424, kohta, jossa kerrotaan perjantaista, 31. toukokuusta 1844, kuuluu näin:

kävin katsomassa sisar Richardsia, joka oli sairas. Panin käteni hänen päälleen, kun hän voi paremmin.
Vadelmatee (Viisauden sanassa kielletty "kuuma juoma") on hävinnyt salaperäisesti.

Ellei Raamattukaan suosittele tällaisia rajoituksia, ja ellei Joseph itse ottanut niitä vakavasti, onko oikein pitää Viisauden sanan noudattamista ehtona ikuisen elämän saavuttamiselle? Sillä ihmisen on mentävä temppeliin saadakseen korotuksen, eikä temppeliin voi päästä ilman suositusta. Suositusta taas ei voi saada, ellei noudata Viisauden sanaa.

Viisauden sanasta
Temppelisuosituspuhuttelun kysymykset


Päiväkirjat sisältävät paljon historiallisia tietoja valaisten daniittikysymystä (s. 198), Josephin varhaista kertomusta Ensimmäisestä näystä — se eroaa huomattavasti nykyisestä, virallisesta kertomuksesta Kallisarvoisessa Helmessä — sekä eri näyistä ja ilmoituksista (ss. 118, 152, 157, 248, 392, 432). Niistä löytyy myös Josephin yksityinen opetus selestisestä avioliitosta joillekin vanhimmille toukokuussa 1843 (s. 381), hänen omia moniavioisia liittojaan huhtikuussa 1842 ja kesäkuussa 1843 (s. 387, 396), ja hänen julkinen sekä moniavioisuuden opettamisen että sen harjoittamisen kieltämisensä 5.10.1843 (s. 417)

Scott H. Faulring ja Signature Books ovat tehneet suuren palveluksen mormonihistorian tutkijoille antamalla päiväkirjojen puhua puolestaan. Kaikki materiaali ei luonnollisestikaan ole "kohottavaa", mutta niille, jotka haluavat syventyä mormonismin perustajan elämään ja aikaan, An American Prophet's Record osoittautuu arvokkaaksi työkaluksi.

Kustantajalta:

Mormonismin perustajan Joseph Smithin (1805-1844) päiväkirjat tarjoavat ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan painettuina ylivertaisen näkymän tästä kiistellystä amerikkalaisesta uskonjohtajasta. Aiemmat kokoomateokset ovat esitelleet huolellisesti valikoituja ja joskus uudelleen kirjoitettuja kohtia Smithin päiväkirjoista. Tässä puhdistamattomassa laitoksessa Smith tulee esille uskottavana ja inhimillisenä, halukkaana suomaan sekä jälkeläisille että opetuslapsilleen täydellisen kuvan uskomuksistaan ja persoonallisuudestaan.

Olemme iloisia siitä, että nämä päiväkirjat on tuotu tutkijoiden ja kiinnostuneiden jäsenten saataville — sekä MAP-kirkon että Uudelleenorganisoidun MAP-kirkon jäsenten.
— Daniel M. Larsen, Joseph Smith Family Association

Scott Faulringia on kiitettävä Joseph Smith nuoremman henkilökohtaisten päiväkirjojen ... aikaavievästä, vaivalloisesta ja rehellisestä toimittamisesta ja esittelemisestä. ... Niiden lukeminen ... antaa paljon paremman tuntuman siitä miten Smithin mieli toimi, kuin mikään toisen asteen lähde mitenkään voisi antaa.
— Edward A. Warner, John Whitmer Historical Association Journal.

Scott Faulring valmistui v. 1983 Brigham Youngin yliopistosta pääaineenaan historia. Hän työskenteli laajalti Signature Booksin julkaiseman yhdeksän kirjan sarjan, Wilford Woodruffin (kirkon presidentin) päiväkirjojen kanssa vuosina 1983-1985. Faulring on ilmavoimien upseeri.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999-11-18 — 2004-08-06