KirjallisuusJumalan sanaa: Esseitä mormonien pyhistä kirjoituksista

The Word of God: Essays on Mormon Scripture
toim. Dan Vogel. Signature Books, 1990. ISBN 0941214931


The Word of GodOnko kirjaimellinen ymmärtäminen, josta puuttuu kirjoitusten synnyn olosuhteiden ja asiayhteyden ymmärrys, paras tapa lukea mormonien ja kristittyjen pyhiä kirjoituksia? Ilmiselvä vastaus tähän on "ei". Kirjan kirjoittajat esittävät, kuinka ortodoksimormonit ja -kristityt ovat harrastaneet juuri sellaista lukemista.

Muistan kuinka meille opetettiin aikaisin aamulla nuorten seminaarissa, että "pyhiä kirjoituksia on sovellettava" omaan elämään (huomioimatta kirjoitusten synnyn taustaa ja oloja). Kun nykyään tarkastelen tuollaista lähestymistapaa, näen miten vahingollinen se voi olla.

Nämä esseet eroavat toisistaan näkökulman ja aiheen puolesta, mutta ne kaikki painottavat sitä tosiasiaa, että on tarpeen ymmärtää paremmin "Jumalan sanaa".

James E. Lancasterin essee on ehkä paras mahdollinen, jonka voi löytää Mormonin kirjan käännösprosessista. Hän luettelee luultavasti kaikki käännöstyötä koskevat viittaukset, joita Joseph Smith itse ja hänen aikalaisensa yleensä ovat tehneet.

Vogelin ja Brent Metcalfen essee 19. vuosisadan ilmapiiristä ja ympäristöstä on erityisen valaiseva, mitä tulee siihen kuinka monet mormoniopit saivat alkunsa.

Eräs mieliesseitäni Viisauden sanasta on Lester Bushin teksti. Bush on lääkäri. Hän näyttää kuinka Viisauden sana oli, vastoin äskettäisiä väittämiä, oikeastaan juuri sitä mitä 1820-30-lukujen "lääketiede" saarnasi. Bush väittää, että Viisauden sana olisi ollut paljon hyödyllisempi (ja profeetallisempi) 19. vuosisadan mormoneille, mikäli se olisi sisältänyt ohjeet käyttää ainoastaan puhdasta vettä ja huolehtia hyvin jätteistä. Itse asiassa "kuumien juomien" ja joidenkin alkoholijuomien käyttö olisi saattanut pelastaa heistä monia, jos he olisivat juoneet niitä sen sijaan, että he joivat puhdistamatonta vettä Nauvoossa, tasangoilla ja Utahissa.

Aabrahamin kirjasta kiinnostuneille kirja on hyvinkin hintansa arvoinen jo pelkästään mormoniegyptologi Ed Ashmentin esseen perusteella.

"Päivitetty Jesaja" on George D. Smithin kirjoittama yhteenveto siitä teoriasta, että Jesajan on kirjoittanut monta henkilöä, ja minkälaisia ongelmia se aiheuttaa mormonien pyhille kirjoituksille. Hän huomauttaa samoin kuin Ashment, miten hataraa uskonsa puolustusta Hugh Nibley on tarjonnut "tieteellisenä tutkimuksena".

Vaikka kirjoittajat näyttävät olevan toiveikkaita siinä suhteessa, että jonakin päivänä ortodoksimormonit ja muut kristityt alkavat tarkastella pyhiä kirjoituksia, niiden asiayhteyksiä ja historiallisia taustoja objektiivisesti, en henkilökohtaisesti usko, että näin käy koskaan maailmanlaajuisesti.

Ajattelevat yksilöt jatkavat sellaisen näkökannan harjoittamista, mutta eivät etsi sellaista keskustelua yleiskonferensseissa. Niiden seitsemän vuoden aikana, joina tämä kirja on ollut saatavilla, ei yhtäkään sen käsittelemistä aiheista ole otettu esille.

Uudelleenorganisoidulla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkolla (eli nyk. Kristuksen yhteisöllä) on paljon paremmat mahdollisuudet hyväksyä tieteellinen lähestymistapa, joten heidän kannaltaan optimistinen toive ehkä saattaakin toteutua. Tuo MAP-kirkosta 1860-luvulla eronnut lahko on esim. hylännyt kokonaan Aabrahamin kirjan jumalallisen alkuperän.

Jumalan sanaa on kokoelma syvällisiä ja ajatusta herättäviä pohdintoja mormonikirkon pyhistä kirjoituksista. Se kysyy kuinka pitkälle mormonien kirjoituksia voidaan pitää historiallisesti aitoina, jumalallisena ilmoituksena ja arvovaltaisina.

Sisältö

 1. Latter Day Saint Scriptures and the Doctrine of Propositional Revelation [Myöhempien aikojen pyhien kirjoitukset ja väitetyt ilmoitukset] Richard P. Howard
 2. A Reinterpretation of Inspiration, Revelation, and Scripture [Innoituksen, ilmoituksen ja pyhän kirjoituksen uusi tulkinta] Geoffrey F. Spencer
 3. Prophetic Foreknowledge: Hope and Fulfillment in an Inspired Community [Profeetallinen ennaltanäkeminen: Innoitetun yhteisön toivo ja täyttymys] Anthony A. Hutchinson
 4. Beyond Literalism [Ohi kirjaimellisuuden] William Russell
 5. Sign or Scripture: Approaches to the Book of Mormon [Merkki tai pyhää kirjoitusta: Mormonin kirjan lähestymistapoja] A. Bruce Lindgren
 6. Scholarship and the Book of Mormon [Tutkimusalueena Mormonin kirja] Mark D. Thomas
 7. Early Nineteenth-Century America and the Book of Mormon [Varhaisen 19. vuosisadan Amerikka ja Vanha Testamentti] Susan Curtis
 8. The Translation of the Book of Mormon [Mormonin kirjan käännösprosessi] James E. Lancaster Lisätietoa Yhteenveto
 9. Isaiah Updated [Päivitetty Jesaja] George D. Smith
 10. The Mormon Christianizing of the Old Testament [Mormonien Vanhan Testamentin kristillistäminen] Melodie Moench Charles
 11. The Joseph Smith Translation and Ancient Texts of the Bible [Joseph Smithin innoitettu raamatunkäännös ja Raamatun muinaiset tekstit] Kevin L. Barney
 12. The Word of Wisdom in Early Nineteenth-Century Perspective [Viisauden sana varhaisen 19. vuosisadan perspektiivistä] Lester E. Bush
 13. Joseph Smith's Scriptural Cosmology [Joseph Smithin pyhien kirjoitusten kosmologia] Dan Vogel and Brent Lee Metcalfe
 14. Reducing Dissonance: The Book of Abraham as a Case Study [Ristiriidan kanssa eläminen: Tutkielma Aabrahamin kirjasta] Edward Ashment Lisätietoa pdf-tiedosto)

Dan Vogel selittää lähestymistapaansa seuraavasti:

Kootessani esseitä kirjaa varten en ole yrittänyt siloitella kilpailevia tai edes ristiriitaisia lähestymistapoja, vaan uskonut sen sijaan, että lukijat itse löytävät eri näkökantojen vahvat ja heikot puolet. Tämähän on tutkimuksen haaste. Haluan yksinkertaisesti antaa lukijoille paremman käsityksen siitä, kuinka mormonien pyhien kirjoitusten eri näkökulmia voidaan tulkita sekä tarjota materiaalia syvälliseen henkiseen pohdintaan.

Valmistuttuaan Kalifornian valtion yliopistosta Long Beachissä on Dan Vogel kirjoittanut ja toimittanut neljä kriitikkojen ylistämää kirjaa aiheenaan mormonismi:

 • Early Mormon Documents
 • Indian Origins and the Book of Mormon
 • Religious Seekers and the Advent of Mormonism
 • The Word of God: Essays on Mormon Scripture

Hän on ollut mukana kirjoittamassa teosta Line Upon Line: Essays on Mormon Doctrine. Hän asuu vaimonsa kanssa Columbuksessa, Ohiossa, missä hän jatkaa työtään riippumattomana tutkijana ja kirjailijana.

Lisätietoa Vogel on pohdiskellut Joseph Smithin motiiveja esitelmässään Prophet Puzzle Revisited, jonka hän esitti mormonihistoriallisen seuran kokouksessa toukokuussa 1996.

Lisätietoa FARMSin kiukkuinen vastine kirjalle — kirjoittaja Stephen E. Robinson tuntuu luulevan, että jos joku vain ei ole täysin samaa mieltä kuin hän itse, niin se ihminen on silloin Saatanan vallassa.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999-08-01 — 2004-05-23