Uusia tai päivitettyjä sivuja

 


2015-09-22 Vielä kolmaskin mormoniapostoli ehti kuolla ennen lokakuun puolivuotiskonferenssia: Richard G. Scott oli 86-vuotias, joten tämäkään tuskin tuli suurena yllätyksenä. Johto on luultavasti valmistautunut tällaisiakin tilanteita varten, ja katsonut valmiiksi nipun seuraajia. Mormonijohtajien keskinäinen sukulaisuus
   
2015-07-03 Mormoniapostoli Boyd K. Packer vaipui kuolemaan korkeassa iässä (90 v.), vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena, ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Packer oli sairastanut jo pitkään.
   
2015-05-30 Mormoniapostoli L. Tom Perry on kuollut 92-vuotiaana. Kirkon ylin johtaja Thomas Monson on myös heikoilla, samoin esim. apostoli Packer ja apostoli Scott, jolla on muistivaikeuksia. Saa nähdä, kestävätkö he lokakuun puolivuotiskonferenssiin vai tuleeko jo silloin useampia muutoksia.
   
2014-06-12
Haluatko osallistua tutkimukseen uskonnollisten yhteisöjen vallankäytöstä?

Teen väitöstutkimusta Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa auktoriteetin muodostumisesta uskonnollisissa yhteisöissä. Pyrin selvittämään sitä, kuinka yhteisöjen entiset jäsenet kokivat toisaalta johtohenkilöiden toiminnan, toisaalta jäsenten mahdollisesti toisiinsa kohdistaman kontrollin.

Haluaisin kuulla Sinun, uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneen, käsityksiäsi esimerkiksi seuraavista asioista:

Millaista johtaminen ja vallankäyttö oli yhteisössäsi?
Kuinka koit johtohenkilöiden toiminnan ja johtamisjärjestelmän, tai jos olit itse johtavassa asemassa, miten toimit johtajana?
Oliko johdon arvosteleminen tai muun palautteen antaminen mahdollista?
Kuinka yhteisön sääntöjen ja normien noudattamista valvottiin?
Koitko ryhmäpainetta muiden jäsenten taholta?
Oliko yhteisön sisällä arvojärjestystä, kuinka mahdollinen arvojärjestys ilmeni?
Mistä muusta uskonnolliseen auktoriteettiin, johtamiseen tai vallankäyttöön liittyvästä haluaisit kertoa?

Toivoisin Sinun kirjoittavan aiheesta alla olevaan sähköposti- tai postiosoitteeseen, tai jos mieluummin osallistut haastatteluun, ilmoittaisitko yhteystietosi, jotta voimme sopia haastattelun toteuttamisesta.

Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta toivoisin Sinun kertovan, mistä yhteisöstä kokemuksesi on. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia eikä Sinua voi tunnistaa tutkimuksesta.

Halutessasi saat tutkimuksen luettavaksesi ennen sen julkaisemista. Kirjoitus- ja haastatteluaineistoa käytetään vain tähän tutkimukseen ja siihen mahdollisesti liittyviin artikkeleihin ja esitelmiin ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Toivoisin yhteydenottoja syyskuuhun mennessä. Tätä ilmoitusta saa mielellään jakaa eteenpäin.

ystävällisin terveisin
Anna Kekki

postiosoite:
Kasvatustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Anna Kekki
PL 122, 96101 Rovaniemi

sähköposti: ankekk@ulapland.fi
gsm: 046-5517707

 

2013-12-30

Aika iso uutinen on, että mormonien yhä suurelti hallitsema Utah sallii samaa sukupuolta olevien vihkimiset.

Kuva on Steve Bensonin piirtämä. Benson on töissä The Arizona Republicissa.

Bensonin piirroksia lehdessä

   
2013-06-18 15 vuotta netissä.
   
Sinivalkoviiva
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-06-30 — 2015-09-24

 

Creeper