Uusia tai päivitettyjä sivuja

 


2017-08-28 Erään isän kirje pojalle, joka hänen tietämättään lähti lähetystyöhön ja on nyt lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa (2017 elokuu)
   

2017-08-14

Ilouutinen: D. Michael Quinn on vihdoin julkaissut kolmannen osan sarjaansa mormonihierarkiasta: The Mormon Hierarchy: Wealth and Corporate Power. Se on jo saatavilla Kindleen, paperiversio on tulossa.

Teos on myytävänä esim Amazonilla.

Early in the twentieth century, it was possible for Latter-day Saints to have lifelong associations with businesses managed by their leaders or owned and controlled by the church itself. For example, one could purchase engagement rings from Daynes Jewelry, honeymoon at the Hotel Utah, and venture off on the Union Pacific Railroad, all partially owned and run by church apostles.

Families could buy clothes at Knight Woolen Mills. The husband might work at Big Indian Copper or Bullion-Beck, Gold Chain, or Iron King mining companies. The wife could shop at Utah Cereal Food and buy sugar supplied by Amalgamated or U and I Sugar, beef from Nevada Land and Livestock, and vegetables from the Growers Market. They might take their groceries home in parcels from Utah Bag Co. They probably read the Deseret News at home under a lamp plugged into a Utah Power and Light circuit. They could take out a loan from Zion’s Co-operative and insurance from Utah Home and Fire.

The apostles had a long history of community involvement in financial enterprises to the benefit of the general membership and their own economic advantage. This volume is the result of the author’s years of research into LDS financial dominance from 1830 to 2010.

   
2017-08-14

Kirkko on muutaman vuoden ajan valmistanut esseitä tietyistä aiheista, jotka ovat jo kauan sitten olleet ns "antimormonien" esille tuomia ongelmia. Monetkaan eivät niitä tunnu lukeneen, eikä kirkko edes ole tehnyt esseita ihan helpoiksi löytää sivustoltaan. Lista on esim. Recovery from Mormonism -sivustolla TÄSSÄ. Linkit listalta menevät siis suoraan kirkon virallisille sivuille. Kätevää. Aiheita ovat:

 • Abrahamin kirja
 • Ensimmäisen näyn eri kertomukset
 • Julkilausuma ja moniavioisuuden lopettaminen
 • Jumalan kaltaiseksi tuleminen
 • Moniavioisuus MAP-kirkossa
 • Moniavioisuus Kirtlandissä ja Nauvoossa
 • Moniavioisuus ja perheet varhaisessa Utahissa
 • Mormonin kirja ja DNA
 • Mormonin kirjan käännöstyö
 • Mountain Meadowsin joukkomurha
 • Ovatko mormonit kristittyjä?
 • Rotu ja pappeus
 • Spaldingin käsikirjoitus
   
2017-08-14 Elämä tahtoo olla sellaista, ettei aina voi keskittyä kaikkeen tarpeelliseen yhtä aikaa, vaan on valittava tärkeimmät päältä. Sen vuoksi en ole ehtinyt päivittää tätä sivustoa ajan tasalle. Käyntimääristä päättelen kuitenkin, että sivusto tällaisenaankin on käytännöllinen ja tarpeellinen!
   
2015-09-22 Vielä kolmaskin mormoniapostoli ehti kuolla ennen lokakuun puolivuotiskonferenssia: Richard G. Scott oli 86-vuotias, joten tämäkään tuskin tuli suurena yllätyksenä. Johto on luultavasti valmistautunut tällaisiakin tilanteita varten, ja katsonut valmiiksi nipun seuraajia. Mormonijohtajien keskinäinen sukulaisuus
   
2015-07-03 Mormoniapostoli Boyd K. Packer vaipui kuolemaan korkeassa iässä (90 v.), vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena, ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Packer oli sairastanut jo pitkään.
   
2015-05-30 Mormoniapostoli L. Tom Perry on kuollut 92-vuotiaana. Kirkon ylin johtaja Thomas Monson on myös heikoilla, samoin esim. apostoli Packer ja apostoli Scott, jolla on muistivaikeuksia. Saa nähdä, kestävätkö he lokakuun puolivuotiskonferenssiin vai tuleeko jo silloin useampia muutoksia.
   
2014-06-12
Haluatko osallistua tutkimukseen uskonnollisten yhteisöjen vallankäytöstä?

Teen väitöstutkimusta Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa auktoriteetin muodostumisesta uskonnollisissa yhteisöissä. Pyrin selvittämään sitä, kuinka yhteisöjen entiset jäsenet kokivat toisaalta johtohenkilöiden toiminnan, toisaalta jäsenten mahdollisesti toisiinsa kohdistaman kontrollin.

Haluaisin kuulla Sinun, uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneen, käsityksiäsi esimerkiksi seuraavista asioista:

Millaista johtaminen ja vallankäyttö oli yhteisössäsi?
Kuinka koit johtohenkilöiden toiminnan ja johtamisjärjestelmän, tai jos olit itse johtavassa asemassa, miten toimit johtajana?
Oliko johdon arvosteleminen tai muun palautteen antaminen mahdollista?
Kuinka yhteisön sääntöjen ja normien noudattamista valvottiin?
Koitko ryhmäpainetta muiden jäsenten taholta?
Oliko yhteisön sisällä arvojärjestystä, kuinka mahdollinen arvojärjestys ilmeni?
Mistä muusta uskonnolliseen auktoriteettiin, johtamiseen tai vallankäyttöön liittyvästä haluaisit kertoa?

Toivoisin Sinun kirjoittavan aiheesta alla olevaan sähköposti- tai postiosoitteeseen, tai jos mieluummin osallistut haastatteluun, ilmoittaisitko yhteystietosi, jotta voimme sopia haastattelun toteuttamisesta.

Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta toivoisin Sinun kertovan, mistä yhteisöstä kokemuksesi on. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia eikä Sinua voi tunnistaa tutkimuksesta.

Halutessasi saat tutkimuksen luettavaksesi ennen sen julkaisemista. Kirjoitus- ja haastatteluaineistoa käytetään vain tähän tutkimukseen ja siihen mahdollisesti liittyviin artikkeleihin ja esitelmiin ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Toivoisin yhteydenottoja syyskuuhun mennessä. Tätä ilmoitusta saa mielellään jakaa eteenpäin.

ystävällisin terveisin
Anna Kekki

postiosoite:
Kasvatustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Anna Kekki
PL 122, 96101 Rovaniemi

sähköposti: ankekk@ulapland.fi
gsm: 046-5517707

 

2013-12-30

Aika iso uutinen on, että mormonien yhä suurelti hallitsema Utah sallii samaa sukupuolta olevien vihkimiset.

Kuva on Steve Bensonin piirtämä. Benson on töissä The Arizona Republicissa.

Bensonin piirroksia lehdessä

   
2013-06-18 15 vuotta netissä.
   
Sinivalkoviiva
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-06-30 — 2017-08-28

 

Creeper