ArtikkelitValkoisen vallan mormonismi


Valkoisen vallan mormonismiYli sadan vuoden ajan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko opetti, että mustat ovat "alempia" ja Jumalan "kiroamia". Johtajia, jotka ovat opettaneet näitä asioita, kunnioitetaan "profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina". Heidän karkeita sanojaan näistä julmista, perusteettomista opetuksista voi kukin itse arvostella.
Kesäkuussa 1978 mormonijohtajat pyrkivät pyyhkimään unholaan tästä opetuksesta johtuneen ulkopuolisten tunteman vastenmielisyyden kirkkoa kohtaan. Silloin he nimittäin armollisesti ilmoittivat, että "kelvolliset" mustat voisivat saada ottaa osaa pappeuteen ja temppelirituaaleihin, jotka aina olivat olleet heidän ulottumattomillaan — silloin nimittäin, kun oli aika kalastaa uusia jäseniä maissa, joissa mustat ovat enemmistönä.
Huolimatta yli sadan vuoden ajan opetetusta valkoisten ylemmyydestä "Jumalan sanana", Kimball teeskenteli myötätuntoa ja mustien tukemista muka puuttumalla Jumalan asioihin "näiden meidän uskollisten veljiemme" puolesta. Kimball näyttää ottavan kunnian Jumalan mielen muuttamisesta tässä asiassa.
Kimball väitti saaneensa Jumalalta "ilmoituksen", joka salli sen, mutta kumma kyllä kirkko ei ole julkistanut tuon ilmoituksen sisältöä. On myös kiintoisaa huomata, että kirkko ei ole hylännyt valkoiseen ylemmyyteen liittyviä perustavia oppeja, jotka vieläkin ovat mukana heidän 'pyhissä kirjoituksissaan'. Ks. esim. Kallisarvoinen Helmi, Mooses 5:16-41; 7:8, 12, ja 22; Aabraham 1:20-27 ja Mormonin kirja, Alma 3:6-9, 14; 2 Nefi 5:21; 30:6-7).
Mustilla ja muilla ei-valkoisen rodun edustajilla on yhä 'tumma iho' mikä mormoniopin mukaan osoittaa alemmuutta ja on merkki epäkelpoisuudesta aikaisemmassa olotilassa. Merkitseekö tämä siis, että pappeus nyt on 'epäkelpojen ja alempien' saavutettavissa yhtä hyvin kuin 'kelvollisten ja ylempien' yksilöiden, joita Jumalan väitetään palkinneen 'valkoisella ja kauniskatsantoisella' iholla?
Brasiliassa esimerkiksi on mahdotonta erotella miehet, joilla ei ole "tippaakaan neekeriverta" suonissaan. Mistä sinne muutoin olisi saatu pappeuden haltijoita ja temppelissäkävijöitä?
En tiedä, mitä kirkossa opetetaan uusille jäsenille nykyään, mutta minulle nämä alla lainatut johtajien lauseet tai vastaavat opetukset ovat hyvinkin tuttuja. Liityin kirkkoon 1980-luvun alussa, joten onhan käytäntö tietysti voinut tässä välissä muuttua, ja se onkin luultavaa. Kirkko on hyvin tarkka julkisivustaan.
Ei tarvitse silti tehdä muuta kuin katsahtaa nykyisten johtajien valokuvia — ne löytyvät esim. kirkon omistaman Deseret News-lehden sivuilta. Yhtään ainoaa mustaa miestä ei heidän joukossaan ole. Myös Apuyhdistyksen (naisten järjestön) kaikki johtajat ovat valkoisia.

Lisätietoa Aiheeseen liittyvää: Mormonijohtajien keskinäisiä sukulaisuussuhteita

Kiinnostava on myös Dennis L. Lythgoen artikkeli "The Changing Image of Mormonism", Dialogue: A Journal of Mormon Thought Vol. 3, No. 4 Winter 1968. Valitse HTML- tai pdf-tiedosto [65Kb]


Mutta antakaamme mormonijohtajien itsensä puhua:


Kirottuja tekojensa vuoksi aikaisemmassa olemassaolossa

On olemassa syy siihen, miksi toinen ihminen syntyy mustana ja muulla tavoin epäedullisessa asemassa, kun taas toinen syntyy valkoisena hyvin edullisessa asemassa. Syy on se, että meillä kerran oli eräs asema, ennen kuin tulimme tänne, ja me olimme enemmän tai vähemmän kuuliaisia niille laeille, joita meille annettiin siellä. Ne, jotka olivat siellä uskollisia kaikessa, saivat suurempia siunauksia täällä, ja ne, jotka eivät olleet uskollisia, saivat vähemmän.

Taivaan sodassa ei ollut puolueettomia. Kaikki asettuivat joko Kristuksen tai saatanan puolelle. Jokaisella ihmisellä oli siellä vapaa tahto, ja ihmiset saavat täällä palkan, joka perustuu heidän toimintaansa siellä, aivan samoin kuin he saavat tämän jälkeen palkan ruumiissa tehdyistä teoista. Ilmeisesti neekeri saa ansaitsemansa palkan.

Apostoli, myöh. profeetta Joseph Fielding Smith
Pelastuksen oppeja osa 1, s. 67, 72. MAP-kirkko 1995

Ne, jotka olivat vähemmän urheita aikaisemmassa olemassaolossa ja joille sen vuoksi pantiin tiettyjä hengellisiä rajoituksia kuolevaisuudessa, tunnetaan meillä neekereinä.
Apostoli Bruce R. McConkie
Mormon Doctrine, s. 527, 1966.

Neekerit eivät ole samanarvoisia muiden rotujen kanssa, mitä tulee tiettyjen hengellisten siunausten saamiseen, ... mutta tämä epätasa-arvo ei ole ihmisestä. Sen on Herra saanut aikaan, ja se perustuu hänen iankaikkiseen oikeuden lakiinsa, sekä syntyy siitä, että heiltä puuttui hengellistä urheutta ensimmäisessä tilassaan [=mormonien 'aikaisempi olemassaolo'].
Apostoli Bruce R. McConkie
Mormon Doctrine, s. 527 - 528, 1966.

... [V]älinpitämättömyydessään tai rehellisyyden puutteessaan vanhurskautta kohtaan, [mustat] osoittautuivat epäkelvoiksi saamaan pappeuden ja sen voimat...
MAP-KIRKON historioitsija B. H. Roberts,
The Contributor, vol. 6, ss. 296-297,
siteerattuna Jerald ja Sandra Tannerin kirjassa
"The Changing World of Mormonism," s. 293.

Katsokaas, me olemme anteliaita neekereitä kohtaan. Tahdomme heidän saavan korkeimman mahdollisen koulutuksen. Itse antaisin jokaisen neekerin ajaa Cadillacia jos heillä on siihen varaa. Toivoisin heille kaikkia mahdollisia etuja joita tämä elämä tarjoaa. Mutta nauttikoot he näistä asioista omiensa keskuudessa. ...

Onko siis mitään syytä, miksi syntymäolosuhteemme tässä elämässä ei olisi heijastus kelpoisuudestamme tai sen puutteesta aikaisemmassa olemassaolossa? ... [V]oimmeko selittää millään muulla tavalla sen, kuinka jotkut Jumalan lapsista syntyvät pimeimmässä Afrikassa, tai tulvien vaivaamassa Kiinassa, tai nälkäänkuolevien joukossa Intiassa, kun taas jotkut toisista syntyvät tällä Yhdysvalloissa? Emme voi välttää johtopäätöstä, että riippuen suorituksistamme aikaisemmassa olemassaolossa, jotkut syntyvät kiinalaisina, jotkut japanilaisina, jotkut myöhempien aikojen pyhinä. Kiinalaisella, joka syntyy Kiinassa tummaihoisena ja kaikkine rotuun liiityvine haittoineen, näyttää olevan vähän tilaisuuksia. Mutta ajatelkaa Jumalan armoa niille kiinalaisille, jotka tahtovat ottaa evankeliumin vastaan. Huolimatta mistään, mitä he ovat tehneet aikaisemmassa olemassaolossa, mikä on saanut heidät syntymään kiinalaisiksi, jos he nyt tässä elämässä ottavat vastaan evankeliumin ja elävät sen mukaan lopun elämäänsä, he voivat saada pappeuden, mennä temppeliin ja saada endowmentin ja sinetöintejä, ja se merkitsee, että he voivat päästä korotukseen. Eikö Jumalan armo ole ihmeellinen?

Ajattele neekeriä, joka on kirottu pappeuteen nähden... Tämä neekeri, joka aikaisemmassa olemassaolossa eli elämää, joka oikeutti Herran lähettämään hänet maan päälle Kainin suvun jälkeläiseksi mustaihoisena, ja ehkäpä syntymään pimeimmässä Afrikassa... Huolimatta kaikesta, mitä hän teki aikaisemmassa elämässä, Herra tahtoo, mikäli tuo neekeri ottaa vastaa evankeliumin todellisella, vilpittömällä uskolla, ja on todella kääntynyt, antaa hänelle kasteen siunauksen ja Pyhän Hengen lahjan. Jos tuo neekeri on uskollinen elämänsä loppuun asti, hän voi mennä ja menee selestiseen valtakuntaan. Hän menee sinne palvelijana, mutta hän saa selestisen kirkkauden.

MAP-kirkon apostoli Mark E. Petersen:
"Rotuongelmista kirkon kannalta",
Brigham Youngin yliopistossa 27.8.1954 pidetty puhe,
siteerattu teoksesta Jerald and Sandra Tanner:
"The Changing World of Mormonism," s. 307.

Kainin suvun kirous

"Näette joitakin ihmissuvun luokkia, jotka ovat mustia, moukkamaisia, epämiellyttäviä, tavoiltaan alhaisia, villejä sekä näköjään melkein täysin ilman kaikkia älyn siunauksia, joista ihmiskunta yleensä nauttii. Ensimmäinen ihminen, joka teki inhottavan veljenmurhan rikoksen, on oleva kirottu kauimmin kaikista Aadamin lapsista. Kain tappoi veljensä. Kain olisi voitu tappaa, ja se olisi päättänyt tuon ihmisten sukulinjan. Niin ei käynyt, ja Herra pani häneen merkin, joka on lattea nenä ja musta iho. Tutki ihmiskuntaa aina vedenpaisumuksen päättymiseen, ja silloin toinen kirous lausutaan samasta rodusta - että heidän piti oleman "palvelijoiden palvelijoita", ja niin on tapahtuva, kunnes kirous poistetaan; eivätkä neekeriorjuuden vastustajat voi asialle mitään, eivätkä he voi muuttaa säädöstä yhtään."
Presidentti Brigham Young,
Journal of Discourses, Vol. 7, s. 290, 1859.

"Vaikka hän oli kapinallinen ja Lusiferin kumppani aikaisemmassa olemassaolossa, ... Kainin onnistui saada oikeus kuolevaisena syntymiseen. ... [H]än kapinoi julkisesti, taisteli Jumalaa vastaan, palvoi Lusiferia ja tappoi Aabelin. ... Kapinointinsa vuoksi Kain kirottiin tummalla iholla; hänestä tuli neekerien esi-isä, ja ne henget, jotka eivät ole kelvollisia saamaan pappeutta, syntyvät tuossa sukulinjassa."
Apostoli Bruce McConkie,
Mormon Doctrine, ss. 108-109, v. 1966 p.

"... tällä tavoin on Haamista lähtöisin se heimo, joka pysytti kirouksen maassa."
"Nooan poika Haam nai Egyptuksen, Kainin jälkeläisen, siten säilyttäen neekeriveren ohi vedenpaisumuksen."
Apostoli Bruce McConkie,
Mormon Doctrine, s. 527, v. 1966 p.

"Meille kerrotaan, että vedenpaisumuksen jälkeen kirous, joka oli pantu Kainin päälle, jatkui Haamin vaimon kautta, koska hän nai vaimon tuosta sukukunnasta. Ja miksi se säilyi vedenpaisumuksen ohi? Koska oli tarpeen, että Saatanalla olisi edustuksensa maan päällä yhtä hyvin kuin Jumalalla..."

Presidentti John Taylor,
Journal of Discourses, Vol. 22, p. 304, 1881.

"Haam on pysyvä palvelijoiden palvelijana, kuten Herra sääsi, kunnes kirous poistetaan. Onko tämänhetkinen kamppailu [USA:n sisällissota] vapauttava orjat? Ei. ... Voitteko te tuhota Kaikkivaltiaan säädökset? Ette voi."

Presidentti Brigham Young,
Journal of Discourses, Vol. 10, p. 250, 1863.

"[S]illä katso, Herra on kiroava tämän maan ankaralla kuumuudella, ja sen hedelmättömyys on oleva ikuinen; ja kaikkien Kanaanin lasten osaksi tuli mustuus, niin että heitä halveksittiin kaikkien ihmisten keskuudessa."

Huom.: Pitkään pidettiin mustia arvottomina saamaan edes mormonien lähetystyötä osakseen:

"Niin tapahtui, että Eenok yhä kutsui parannukseen kaikkia ihmisiä, paitsi Kanaanin kansaa..."

Kallisarvoinen helmi, Mooses 7:12.

"Pelastuksen evankeliumia ei viedä aktiivisesti heille [mustille]..."

Apostoli Bruce McConkie,
Mormon Doctrine, s. 527, v. 1966 p.

Ei pappeutta 'tämän elämän aikana'

"Tässä elämässä neekereiltä kielletään pappeus; missään olosuhteissa he eivät voi saada tätä pappeuden valtuutusta Kaikkivaltiaalta."
Apostoli Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, s. 527, v. 1966 p.

"Kainin päälle ei tullut vain kärsiminen, vaan hänen jumalattomuutensa tähden hänestä tuli alemman rodun esi-isä. Hänen päälleen pantiin kirous ja tuo kirous on kulkenut hänen sukulinjassaan ja niin täytyy olla niin kauan kuin aika kestää. Miljoonat sielut ovat tulleet tähän maailmaan kirottuina mustalla iholla, ja heiltä on kielletty pappeuden etuoikeus ja evankeliumin siunausten täyteys. Nämä ovat Kainin jälkeläisiä. Lisäksi heidän on annettu tuntea alemmuutensa ja heidät on erotettu muusta ihmiskunnasta alusta lähtien. Eenok näki Kanaanin kansan, Kainin jälkeläiset, ja hän sanoo: 'ja kaikkien Kanaanin lasten osaksi tuli mustuus, niin että heitä halveksittiin kaikkien ihmisten keskuudessa.'"

Presidentti Joseph Fielding Smith,
The Way to Perfection, ss. 101-102, 1931.

"Minä sanon teille, tämä kansa, jota yleisesti kutsutaan neekereiksi, ovat vanhan Kainin jälkeläisiä. Tiedän, että he ovat, tiedän, etteivät he voi kantaa pappeutta, koska kirouksen pitää jäämän heidän päälleen, kunnes Miikaelin ja hänen vaimonsa jälkeläisten jäännös saa siunauksensa ... ja pitävät pappeuden avaimia. ... Jumalan valtakunnassa maan päällä afrikkalaiset eivät voi pitää osaakaan hallituksen vallasta [MAP-kirkossa]."
Presidentti Brigham Young,
Brigham Youngin puheita, Ms d 1234, Box 48, folder 3, 5.2.1852,
lainattuna Bob Witten kirjassa "Where Does It Say That?," s. 2-9.

"Kuinka kauan on tuon rodun kestettävä sitä kamalaa kirousta, joka on heidän päällään? Tuo kirous pysyy heidän päällään, eivätkä he voi koskaan saada pappeutta tai mitään osaa siitä, ennen kuin kaikki muut Aadamin jälkeläiset ovat ottaneet vastaan kaikki lupaukset ja nauttineet kaikista pappeuden siunauksista ja sen avaimista. Ennen kuin viimeiset jäännökset Aadamin jälkeläisistä ovat päässeet tuohon suosiolliseen asemaan, Kainin jälkeläiset eivät voi saada pappeuden ensimmäisiä vihkimyksiä. He olivat ensimmäiset kirotut, ja he ovat viimeiset, joiden päältä kirous otetaan pois. Kun Aadamin perheen jäännös tulee ja saa siunauksensa, silloin otetaan pois kirous Kainin jälkeläisten päältä, ja he saavat siunauksia samassa suhteessa."
Presidentti Brigham Young,
Journal of Discourses, Vol. 7, ss. 290-291, 1859.

"Kun kaikilla muilla Aadamin lapsilla on ollut etuoikeus saada pappeus, ja tulla Jumalan valtakuntaan, ja päästä maan neljästä äärestä, ja kun he ovat nousseet ylös kuolleista, silloin on vihdoin tullut aika poistaa kirous Kainin ja hänen jälkeläistensä päältä."
Presidentti Brigham Young,
Journal of Discourses, Vol. 2, s. 143, 1854.

"He [mustat] menevät alas kuolemaan. Ja kun muut lapsista ovat saaneet siunauksensa pyhässä pappeudessa, silloin otetaan pois kirous Kainin suvun päältä, silloin he tulevat ylös ja saavat pappeuden, ja ottavat vastaan kaikki ne siunaukset, joihin me nyt olemme oikeutetut."

Presidentti Brigham Young,
Journal of Discourses, Vol. 11, s. 272, 1866.

"Sympatian, armon ja uskon hengessä me toivomme myös, että siunaukset annetaan lopulta neekeriveljillemme, koska he ovat meidän veljiämme — Jumalan lapsia — huolimatta mustasta peitteestään, joka on ikuisen pimeyden merkki."

Presidentti Joseph Fielding Smith,
The Way to Perfection, s. 102, 1931.

Kuitenkin:

Paina kuvaa jos haluat nähdä suurennoksen."... [M]e olemme anoneet pitkään ja hartaasti näiden meidän uskollisten [mustien] veljiemme puolesta... Hän on kuullut rukouksemme, ja ilmoituksen kautta vahvistanut, että kauan luvattu päivä on koittanut... Sen mukaan kaikki kelvolliset miespuoliset kirkon jäsenet voidaan vihkiä pappeuteen katsomatta rotua tai ihonväriä."

Presidentti Spencer Kimball,
Deseret News, 9.6.1978, s. 1A
Nykyään Virallinen julistus no. 2


Pahat, inhottavat, tietämättömät ja jumalattomat

"... [M]aa jäi punaisten miesten [intiaanien], älyttömien, haltuun... [M]aa kansoittui taas runsaasti karkeasta, villistä, kostonhimoisesta, sodanhaluisesta ja barbaarimaisesta rodusta. - Sellaisia ovat meidän intiaanimme."
Kirkon historioitsija ym. Oliver Cowdery,
LDS Messenger and Advocate, Vol. 1, July, 1835, s. 158.

"Ja laamanilaisten [intiaanien] iho oli tumma sen tunnusmerkin mukaan, joka oli pantu heidän isiinsä ja joka oli heitä painava kirous heidän rikkomustensa tähden ja sen kapinan tähden, jonka he tekivät veljiänsä Nefiä, Jaakobia, Joosefia ja Samia vastaan, jotka olivat oikeamielisiä ja pyhiä miehiä.
Ja heidän veljensä koettivat surmata heidät, ja sen tähden heidät kirottiin; ja Herra Jumala pani heihin merkin, Laamaniin ja Lemueliin sekä Ismaelin poikiin ja ismaelilaisiin naisiin.
Ja tämä tapahtui, jotta heidän jälkeläisensä erottuisivat heidän veljiensä jälkeläisistä, jotta Herra Jumala täten varjelisi kansansa sekoittumasta ja uskomasta vääriin perimätietoihin, mikä johtaisi heidän tuhoonsa."
Mormonin kirja, Alma 3:6-8.
"Näin on Jumalan sana toteutunut...: Katso, laamanilaiset minä olen kironnut, ja minä panen heihin merkin, jotta heidät ja heidän jälkeläisensä erotettaisiin sinusta ja sinun jälkeläisistäsi tästä ajasta alkaen iankaikkisiin aikoihin asti, elleivät he tee parannusta pahoista teoistansa ja palaja minun tyköni jotta minä voisin armahtaa heitä."
Mormonin kirja, Alma 3:14.
"Tässä ovat laamanilaiset [intiaanit]... Heidän pahuutensa ei ollut yhtä suuri kuin noiden [juutalaisten], jotka tappoivat Jumalan Pojan... Onko heidän kirouksensa yhtä suuri kuin noiden palestiinalaisten? Ei, se on verrattain kevyt. He alkoivat janota toistensa verta, ja surmasivat toisiansa, sukupolvesta sukupolveen, kunnes he upposivat pahuuteen ja pahoihin, mitä alentavimpiin periaatteisiin, ja heistä on tullut inhottavia ja alhaisia. Siltikin kirous poistetaan heistä ennen kuin se poistetaan Juudan lapsista; ja heistä tulee "valkoinen ja kauniskatsantoinen kansa".
Presidentti Brigham Young,
Journal of Discourses, Vol. 2, s. 143, 1854.

"Ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumia julistetaan heidän keskuudessansa; ... ja sokaisevat suomut alkavat pudota heidän silmistään; eikä monikaan sukupolvi ennätä vaihtua heidän keskuudessaan, ennen kuin he ovat muuttuneet valkoiseksi ja kauniskatsantoiseksi kansaksi."

[Huom. Englanninkielistä Mormonin kirjaa on välillä muutettu niin, että sana 'valkoinen' on korvattu sanalla 'puhdas'. Lieneekö siinä yritys peitellä rasismia?]

"Ryhtyisin mieluummin käännyttämään viittä tuhatta laamanilaista [intiaania], kuin yhtä noista kurjista olioista [juutalaisista], joiden isät tappoivat Vapahtajan... Niin, ryhtyisin mieluummin käännyttämään itseään Saatanaa, jos se olisi mahdollista... Sanoisin, jättäkää heidät ja tulkaa kotiin, Herra ei vaadi teiltä että pysyisitte siellä, sillä heidän täytyy kärsiä ja olla kirotut... [J]ättäkää heidät elämään ja kuolemaan synneissänsä ja tietämättömyydessä... [H]e nauttivat pahuudestaan..."
Presidentti Brigham Young,
Journal of Discourses, Vol. 2, s. 143, 1854.

"Älkää sotkeko lähteen vettä"

"... [N]eekeri pyrkii sulautumaan valkoiseen rotuun. Hän ei tyydy, ennen kuin saavuttaa sen rotujen välisellä avioliitolla. Se on hänen päämääränsä ja meidän täytyy uhmata sitä. Me emme saa ... sääliä neekeriä niin että otamme heidät avosylin vastaan ja tarjoamme heille kaiken mitä meillä on."

Apostoli Mark E. Petersen, em. puhe.


"Jos istumme pöydissämme neekereiden kanssa, jos huvitamme heitä vierainamme ja sosiaalisesti tasavertaisina kanssamme, jos emme ota huomioon värieroa kaikissa muissa suhteissa, voidaanko silloin erotusta pitää yllä kun on kysymyksessä seksuaalisuhde, poikiemme ja tyttäriemme avioituminen, lajimme lisääntyminen? Ei mitenkään! [K]un kerran sosiaalisen erotuksen seinä [on] revitty, elämän kulun sekoittuminen alkaisi välittömästi ja etenisi vakaasti. ... Rotuna eteläinen valkoihoinen olisi peruuttamattomasti tuomittu. Sillä tätä prosessia ei voisi mitenkään hillitä kun se kerran pääsisi valtaan. ... Sillä hetkellä kun täydellisen erottelun puomi lasketaan etelässä alas, sillä hetkellä turmeltuu sen hengen kukoistus, sen päämäärän lupaus raukenee, sen tulevaisuuden ylpeä kudos murenee tomuksi ja tuhkaksi. Mikään muu kuviteltavissa oleva tuho, joka voisi kohdata etelää, ei voisi hetkeäkään olla verrattavissa sellaiseen rodunsekoitukseen sen rajojen sisäpuolella. Se voi kestää ja voittaa tulvat ja tulipalot, kuumeen ja nälänhädän ja sodan - jopa tietämättömyyden, laiskuuden ja onnenonkijat niin kauan kuin sen veri pysyy puhtaana; mutta sekoitapa sen elämän lähteen vesi kerran, ja kaikki on menetetty - jopa itse kunnia."
William Benjamin Smith,
The Color Line, siteerattuna kirkon historioitsijan
B.H. Robertsin kirjassa "First Year Book in the Seventy's Course in Theology," 1931, ss. 231 - 233.

"Mutta jotkut saattavat kieltää sen että eteläisen USA:n kansojen rodunsekoitus ... turmelee tai alentaa ihmiskunnan eteläisen kannan. Jos niin on, silloin sen henkilön on opittava historian suurimmat opetukset ja biologisen tieteen vaikuttavimmat opinkappaleet.

Neekerirodun selvä alemmuus verrattuna valkoiseen rotuun on todistettu sekä kallontutkimuksen että kuusi tuhatta vuotta kestäneen koko planeetan käsittäneen kokeilun avulla..."

William Benjamin Smith,
The Color Line, siteerattuna MAP-kirkon historioitsijan
B.H. Robertsin kirjassa
"First Year Book in the Seventy's Course in Theology," 1931, p. 232.

"Mutta sallikaa minun jatkaa. Jos antaisin siemeneni sekoittua Kainin siemeneen, se toisi kirouksen minun ja jälkeläisteni päälle. ... Sinä päivänä ja hetkenä jolloin niin teemme, pappeus otetaan pois tästä kirkosta ja valtakunnasta ja Jumala jättää meidät oman onnemme nojaan."
Presidentti Brigham Young,
Brigham Young Addresses, Ms d 1234, Box 48, folder 3, Feb. 5, 1852,
siteerattuna Bob Witten kirjassa "Where Does It Say That?", s. 2-9.

"Kerronko teille mikä on Jumalan afrikkalaista rotua koskeva laki? Jos valkoinen mies joka kuuluu valittuun siemeneen sekoittaa verensä Kainin siemenen kanssa, rangaistus Jumalan lain mukaan on kuolema välittömästi. Näin on aina oleva."

Presidentti Brigham Young,
Journal of Discourses, Vol. 10, s. 110, 1863.

Mutta kuitenkin:

"... [K]elvolliset miehet kaikista roduista voivat nyt saada Melkisedekin pappeuden... Se merkitsee että kaikenrotuiset voidaan nyt vihkiä avioliittoon temppelissä, vaikka Veljet [kirkon johtavien auktoriteettien nimitys] paheksuvat avioliittoja erirotuisten kanssa..."

Apostoli Bruce McConkie,
Mormon Doctrine, ss. 526-528, 1979.

Erillinen kasti

"... [L]aajassa mielessä kastilaitoksilla on juurensa ja alkunsa itse evankeliumissa, ja kun niitä hoidetaan jumalallisen säädöksen mukaisesti, tuloksena olevat rajoitukset ja erottelu ovat oikeita ja asianmukaisia ja niillä on Herran hyväksyntä. Kuvatakseni tätä: Kain, Haam ja koko neekerirotu on kirottu mustalla iholla, Kainin merkillä, jotta heidät voitaisiin tunnistaa eri kastiksi, kansaksi jonka kanssa Aadamin muiden jälkeläisten ei tule avioitua."

Apostoli Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, ss. 108-109, 1966.


"... Kun Herra valitsi kansakunnat joihin henget tulisivat, päättäen keistä tulisi japanilaisia ja keistä kiinalaisia ja keistä neekereitä ja keistä amerikkalaisia, Hän harjoitti erottelua... Kun Hän kirosi Kainin jälkeläiset mitä tulee pappeuteen, Hän harjoitti erottelua... Kuka asetti neekerit alunperin pimeimpään Afrikkaan? Tekikö sen joku ihminen, vai Jumala? Ja kun Hän asetti heidät sinne, Hän erotti heidät... Herra erotti sen kansan sekä rodun että asuinpaikan suhteen. Ainakin laamanilaisten (Amerikan intiaanien) ja neekerien tapauksissa meillä on itsensä Herran sana siitä että hän pani kirouksena heille tumman ihon — rangaistukseksi ja merkkinä kaikille muille. Hän kielsi rotujenväliset avioliitot heidän kanssaan... "

Apostoli Mark E. Petersen, em. puhe.
"Tässä on siis koko asian ydin: onko Etelällä (eteläisellä USA:lla) oikeus tähän täydelliseen sosiaalisen tasa-arvon kieltoon neekereihin nähden? Me vahvistamme siis että Etelä on täysin oikeassa pitäessään avoimena ylitsepääsemättömän sosiaalisen kuilun mustan ja valkoisen välillä. Näin sen täytyy tehdä verensä vuoksi, olemuksensa, valkoisen rotunsa kannan vuoksi."
William Benjamin Smith,
The Color Line, siteerattuna MAP-kirkon historioitsijan
B.H. Robertsin kirjassa
"First Year Book in the Seventy's Course in Theology," 1931, s. 231.

Lukemista

Lisätietoa Ote kirjasta The Mormon Corporate Empire, 1985
Mark L. Grover: "Religious Accommodation in the Land of Racial Democracy: Mormon Priesthood and Black Brazilians", Dialogue, Vol.17, No.3, p.23, Autumn 1984 pdf-tiedosto

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 1998-09-14 — 2003-09-18