Pyhät kirjat > Kallisarvoinen helmi > Aabrahamin kirjaMyöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon

Epäviralliset uskonkappaleet

Nämä tässä alla ovat mormonien todella uskomia asioita, sikäli mikäli he tuntevat kirkkonsa oppeja. Jos haluat lukea viralliset uskonkappaleet, jotka lähetyssaarnaajat näyttävät sinulle, katso tätä sivua.

1. Jumala oli kerran ihminen, joka asui toisella planeetalla.

Tämä on kaikkein tärkein mormonismin opetuksista. Mikään muu asia ei edes lähentele sitä: Me uskomme, että Jumala oli kerran kuolevainen ihminen toisella planeetalla, mies, joka kehittyi elämällä kuuliaisena oman maailmansa lakien ja järjestysten mukaan. Sitten hän kuoli. Hänestä tuli ylösnoussut ihminen ja hän kehittyi jumalaksi asti. Hän on yhä naimisissa nykyään (jotkut varhaiset kirkon johtajat sanovat, että hän oli moniavioinen) ja loi tämän maailman.
    Me palvelemme ainoastaan yhtä tosi jumalaa, joka todellisuudessa on yksi miljardien tai enemmän joukossa. Me uskomme, että me seuraamme Jumalan jalanjälkiä tulemalla täydellisiksi, ja näin meistäkin tulee Jumalia ja Jumalattaria, jotka luovat henkilapsia ja kansoittavat muita maailmoita.
    Mormonien TV-mainoksissa näytellään perheyhteyttä — se on perusta elämälle seuraavassa maailmassa, iankaikkisena perheenä — jumalina.

Viitteet:

  • Journal of Discourses Vol. 6, p.4, 1844. profeetta Joseph Smith puhuu: "... teidän on opittava olemaan Jumalia itse, ja olemaan kuninkaita ja pappeja Jumalalle, samoin kuin kaikki Jumalat ovat tehneet ennen teitä, nimittäin kehittymällä aste asteelta ..."
  • Journal of Discourses Vol. 6 p.275, 1852. Profeetta Brigham Young puhuu: "Sen jälkeen, kun ihmiset ovat saaneet kruununsa ja korotuksensa, kun heistä on tullut Jumalia ..."

2. Olemme ikuisia Jumalan rinnalla

Me uskomme, että me olemme olleet olemassa ikuisuuden. Ensin olimme olemassa "älyinä", mitä ei koskaan ole määritelty. Sitten ikuiset vanhempamme antoivat meille henkiruumiit. "Älymme" ovat aina olleet olemassa samoin kuin meidän Jumalamme äly, ja olemme olleet hänen lähellään tavalla tai toisella koko ajan. Hän on vain kehittynyt meidän edellämme.

Viite:

  • Journal of Discourses Vol. 6 p.7, 1844. Joseph Smith puhuu: "Itse Jumala, huomatessaan olevansa henkien ja kirkkauden keskellä, näki hyväksi, koska oli älykkäämpi, perustaa lakeja joiden kautta muut saisivat etuoikeuden kehittyä kuten hän".

3. Jeesuksen Kristuksen alkuperä

Jeesuksen pani alulle Jumalan ja Marian fyysinen yhdyntä. Koska Jumalalla on ruumis lihaa ja luuta, hän kirjaimellisesti makasi Marian. Tämän liiton tulos oli Jeesus, osaksi ihminen, osaksi Jumala. Me uskomme, että Jeesus oli taivaassa taivaallisen isän ja äidin esikoinen. Nämä loivat hänen henkensä ja meidän henkemme käyttäen meidän "älyjämme" perustana hengillemme. Meidän "älymme" leijuivat avaruudessa ympäriinsä ja niiden tarvitsi tulla järjestetyiksi hengiksi. Koska Jeesus oli esikoishenki, ja Aabrahamin kirjan mukaan hänen "älynsä" oli parempi kuin muiden "älyt", hän on kaikkein tärkein henkiluomus. Kun Jeesus sai fyysisen kehon Jumalan ja Marian liitossa, hänen henkensä pantiin hänen kehoonsa samoin kuin meidän henkemme meidän kehoihimme.
    Jotkut mormonit väittävät, etteivät he toki usko näin ja että tämä on vääristelyä. Voimme kuitenkin lukea opetuksen kirkon omista kirjoituksista. Elleivät he usko näin, ovat he sitten kerettiläisiä mormoneja eivätkä tue johtajiaan, Jumalan profeettoja:

  • Journal of Discourses Vol. 1, p.51, 1852. Brigham Young puhuu: "Jeesus, meidän vanhempi veljemme, sai alkunsa lihassa saman olennon kautta, joka oli Eedenin puutarhassa, ja joka on Isämme taivaassa."
  • Journal of Discourses Vol. 15, p.770, 1853. Brigham Young puhuu: "Nyt muistakaa aina tästä lähtien, ettei Jeesusta Kristusta pannut alkuun Pyhä Henki ... jos Pyhä Henki olisi siittänyt Pojan, olisi hyvin vaarallista kastaa ja konfirmoida naisia, ja antaa heille Pyhän Hengen lahja, sillä he voisivat tulla raskaiksi ..."

4. Tunteiden avulla voi määritellä totuuden

Me uskomme, että voimme tietää totuuden tunteiden avulla. Emme luota mihinkään tosiasioihin, jotka ovat ristiriidassa siihen nähden, mitä tunteemme sanovat totuudesta, ja hylkäämme nuo tosiasiat.
    Jos jokin asia tuntuu pahalta, kuten esimerkiksi kun joku kertoo meille, että Joseph Smith oli huijari, silloin tiedämme, että Joseph Smithin on täytynyt olla profeetta, koska vääryydet aiheuttavat pahoja tunteita ja meistä tuntuu pahalta, kun joku kertoo, että meitä on vedetty höplästä.
    Toisin sanoen: jos meistä tuntuu pahalta, niin kuulemme pahoja asioita, joiden sen vuoksi täytyy olla valheita. Meistä tuntuu hyvältä kun luemme Mormonin kirjaa, sen vuoksi sen täytyy olla totta.
    Arkeologia, genetiikka, tiede, metallurgia, maanviljelystieto ja eläintiede ovat asiaankuulumattomia, koska tunteidemme mukaan Mormonin kirja on Jumalan ilmoittama tosi kirja.
    Tämä hyvä tunne soveltuu elämäämme joka alalla. Me päättelemme pitääkö meidän tehdä jotakin tai tiedämmekö totuuden jostakin, jos olemme rukoilleet asiasta ja meillä on hyvä tunne siitä.

5. Mitä joku profeetta on sanonut voidaan muuttaa toiseksi riippuen olosuhteista

Me uskomme, että kun profeetta, kirkkomme johtaja, sanoo jotakin mikä on ehdottomasti väärin, niin silloin hän ei ollut hengen johdattama sillä hetkellä. Hän puhui ainoastaan ihmisenä. Me uskomme, että uudemmat profeetat voivat ajaa vanhempien yli. Me uskomme, että meillä on maan päällä profeetta nykyäänkin, vaikka hän ei kylläkään profetoi ollenkaan.

Viite:

6. Pelastamalla kuolleet esivanhempamme osoitamme, että me olemme ainoa tosi kristillinen kirkko

Me uskomme temppeleihin, joissa me saamme ne käsimerkit ja tunnussanat, joiden avulla meistä tulee jumalia. Me kastamme myös sijaisten avulla kuolleita ihmisiä, jotka näin saavat tilaisuuden tulla mormoneiksi.

7. Entiset mormonit tai luopiot hautovat jotain syntiä elämässään tai heillä ei koskaan ollutkaan "todistusta"

Me uskomme, että ne luopiot, joilla oli todistus, heitetään uloimpaan pimeyteen. Muilla kirkosta lähteneillä ei ole voinut ollakaan todistusta.

8. Me luemme ainoastaan kirkon hyväksymää materiaalia

Kaikki kirjallisuus, joka kritisoi kirkkoa on Saatanasta ja/tai sen ovat kirjoittaneet katkerat luopiot tai muut, jotka eivät tunne totuutta. Heistä ei tarvitse välittää, ja vaikka he esittäisivätkin järkeviä väitteitä, ne eivät ole tärkeitä koska ne vastustavat mormonismin evankeliumia.

9. Meidän tarvitsee käännyttää koko maailma mormonismiin

Me uskomme, että meidän on lähetettävä kaikki nuoret 19-22-vuotiaat miehemme lähetystyöhön ympäri maailmaa, ja monia naimattomia tyttäriämme myös. Meidän on myös säästettävä rahamme niin että me voimme vanhoina mennä lähetystyöhön aviopareina.

10. Olemalla mormoneita pelastumme varmasti - vaikka olisimmekin väärässä

Me uskomme, että vaikka olisimmekin väärässä mitä tulee mormonismiin, Jumala on antava meille anteeksi, koska uskomme Kristukseen aivan niin kuin kristityt sanovat että meidän pitäisi. Jos olemme oikeassa, ja me tiedämme olevamme, silloin olemme oleva yhdessä iankaikkisesti perheemme kanssa jumalina. Miksi haluaisimme olla jotakin muuta, kun mormoneina olemme turvanneet kaikki mahdollisuudet?

11. Koska kirkkomme nimessä mainitaan Kristus, on meidän kirkkomme se ainoa oikea

Vain sillä ainoalla oikealla kirkolla olisi Kristuksen nimi omassa nimessään. Me jätämme huomiotta sen tosiasian, että kirkko painatti Opin ja Liittojen kirjan ja muita kirjoja kautena, jolloin Joseph Smith muutti kirkon nimen useiksi vuosiksi muotoon "Myöhempien Aikojen Pyhien kirkko".

12. Me uskomme Mormonin kirjaan

Me uskomme kirjaan, jolle ei löydy minkäänlaisia arkeologisia perusteita, ja joka väittää olevansa erinäisten kansojen uskonnollinen aikakirja. Nämä kansoittivat Amerikkaa yli 2 600 vuoden ajan n. 2 200 e.Kr - 420 jKr. Me uskomme, että toinen ryhmä, joka vallitsi Amerikkaa, oli juutalaisia, puhui hepreaa ja piti aikakirjojansa reformoidulla egyptin kielellä.
    Näitä ihmisiä oli miljoonittain. Jotenkin he onnistuivat olemaan jättämättä mitään jälkiä olemassaolostaan. Jotkut mormonit uskovat, että kirkon johtajat läheisessä tulevaisuudessa myöntävät kirjan kansojen olevan mielikuvitusta, mutta uskovat silti, että se sisältää uskonnollisia totuuksia.

13. Mormonismin hedelmät todistavat, että se on tosi kirkko

Me uskomme, että käsittelemällä tilastoja omaksi eduksemme me voimme näyttää kuinka uskonsuuntamme on muita ylempi. Me jätämme huomiotta tilastot, jotka ovat kannaltamme kiusallisia, kuten Utahin valtion korkeat avioeroluvut. [Utahin asukkaista n. 70% on mormoneja.]

14. Koska on olemassa ihmisiä, jotka vastustavat meitä, niin se osoittaa, että meidän uskomustemme täytyy olla tosia

Me uskomme, että ne, jotka kirjoittavat meitä vastaan ja hyökkäävät uskomustemme kimppuun todistavat siitä, että me olemme ainoa oikea kirkko. Vain tosi kirkolla olisi jotain mistä ihmiset voisivat puhua pahaa. Saatana taistelee kirkkoa vastaan. Näin kirjoitti eräs ystävä Eric Kettuselle 8. helmik. 1996:

Olen ollut mormoni koko ikäni, enkä koskaan tuntenut itseäni vainotuksi uskoni tähden, ennen kuin yritin jättää mormonismin. Koskaan lähetystyöni aikana en tuntenut, että minua vastustettiin (olin maassa, jossa ei ollut käytännöllisesti katsoen lainkaan anti-mormonisteja). En koskaan tuntenut, etteikö minulle olisi annettu "samoja etuoikeuksia Jumalan palvelukseen omatuntoni mukaan" ennen kuin OMA PERHEENI sai tietää, etten enää uskonut mormonismin satuihin. Silloin aivan äkkiä anoppini, aktiivi mormonikirkossa, oli sitä mieltä, että olisi "parempi" että vaimoni jättäisi minut. Tämä siitä huolimatta, että vaimoni rakastaa minua, minä rakastan vaimoani ja lastamme, enkä edes ollut tehnyt mitään mitä mormonikirkko pitäisi syntinä (paitsi ehkä luopumusta, mutta en voi pitää valheesta luopumista syntinä). Joka tapauksessa, jos "vain totuudesta sanotaan jotakin pahaa", niin silloin se tapa, jolla minuun reagoitiin lähtiessäni MAP-kirkosta tarkoittaa, että olin matkalla totuutta kohti.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999-11-19 — 2004-10-27