KirjallisuusBrent Metcalfe: Uusia näkökulmia Mormonin kirjaan: Kriittisen metodologisia tutkimuksia

New Approaches to the Book of Mormon: Explorations in Critical Methodology, toim. Brent Metcalfe. Signature Books 1993. ISBN 1-56085-017-5


New Approaches to the Book of Mormon Joseph Smithin antaessa Mormonin kirjan myyntiin v. 1830 syntyi kysymyksiä, jotka koskivat sen väitteitä, joiden mukaan se oli muinaisen Amerikan mantereen autenttista historiaa. Brent Metcalfe hahmottaa tässä innolla odotetussa kymmenen esseetä sisältävässä antologiassa aikamme tutkimuksen sen jatkuvasti käsitellessä kysymyksiä muinaisista ajoista.

Kirjan esseistit pohtivat kirjan historiallisuutta eri tieteenalojen näkökulmista: fyysisen ja kulttuurillisen antropologian, maantieteen, lingvistiikan, väestöntutkimuksen, kirjallisuudenmuotojen, liturgisen taustan, teologian ja painetun teoksen alkuperäiskäsikirjoituksen kehityksen kannoilta.

Mormonin kirjan sanomana on sosio-ekonominen tasa-arvoisuus ja Jumalan ihmisten asioihin puuttuminen. Kirjan poleeminen käyttö institutionaalisessa tarkoituksessa voi joskus hämärtää sitä henkilökohtaisen uskonnollisen kokemuksen kustannuksella.

Mormonin kirjasta on tullut kirjoittajien mukaan jonkinlainen ikoni joillekin — pikemminkin kunnioitettu kuin ymmärretty. Lisäksi pyrkimyksestä tehdä kirja relevantiksi pyhäkouluun osallistujille aiheutuu usein tekstin ylimalkaista läpikäyntiä. Paluu 1800-luvun tapaan ymmärtää teksti palauttaa kirjan hengellisen eikä niinkään sen symbolista tärkeyttä.

Kirjassa ovat mukana mm. Edward H. Ashment, Stan Larson, Dan Vogel ja David P. Wright. Heidän tutkimuksensa korjaavat ja joskus muuttavatkin aiempi teorioita tämän mormonien pyhän kirjoituksen luonteesta. Näiden kymmenen esseen taustalla häämöttää vaivalloinen tutkimus. Kirjoittajat jakavat runsaasti tuoreita näkökulmia, ja tarjoavat sarjan uusia suuntia tuleviin tutkimuksiin.

Toimittaja kirjoittaa:

Joidenkin lukijoiden mielestä nämä esseet saattavat olla liian "sekulaareja", kun taas toiset pitävät niitä liian "uskonnollisina". Joka tapauksessa pitäisi vähemmän puoluehenkisten kokea ne ajatuksia herättäviksi ja mukaansatempaaviksi, ovatpa heidän kiinnostuksensa sitten akateemista tai teologista laatua. Niin kuin revisionististen tutkimusten tapana on, perinteiset oletukset asetetaan kyseenalaisiksi, mutta monet uskoa vahvistavat perspektiivit säilyvät sinällään.

Teos löytyy myös mainiosta cd-rompusta New Mormon Studies. Kirjan selostus ja FARMSin siitä tekemän arvostelun kumous, jonka on kirjoittanut Todd Compton, löytyy Sunstonen 1996 syyskuun numerosta. Tiivistetysti voi sanoa, että Comptonin mukaan FARMSin olisi luovuttava ad hominem -tyylisistä (kirjoittajaa moittivista hyökkäyksistä asiasisällön arvostelun sijasta) ja pysyä tosiasioissa.

Sisältö

  1. The Word of God is Enough: The Book of Mormon as Nineteenth-Century Scripture Anthony A. Hutchinson

  2. Anti-Universalist Rhetoric in the Book of Mormon Dan Vogel

  3. A Rhetorical Approach to the Book of Mormon: Rediscovering Nephite Sacramental Language Mark D. Thomas

  4. Book of Mormon Christology Melodie Moench Charles

  5. The Historicity of the Matthean Sermon on the Mount in 3 Nephi Stan Larson

  6. "In Plain Terms that We May Understand": Joseph Smith's Transformation of Hebrews in Alma 12-13 David P. Wright

  7. Multiply Exceedingly: Book of Mormon Population Sizes John C. Kunich

  8. Does the Shoe Fit? A Critique of the Limited Tehuantepec Geography Deanne G. Matheny

  9. "A Record in the Language of My Father": Evidence of Ancient Egyptian and Hebrew in the Book of Mormon Edward H. Ashment

  10. The Priority of Mosiah: A Prelude to Book of Mormon Exegesis Brent Lee Metcalfe


Brent Lee Metcalfe työskentelee tietokoneteollisuudessa. Hän on paitsi tämän kirjan toimittaja, myös osallistunut teokseen The Word of God: Essays on Mormon Scripture. Hän on toiminut paneelikeskustelujen juontajana B. H. Roberts Societyn ja Sunstonen symposiumeissa, ja toimittaa parhaillaan toista antologiaa esseistä, jotka koskevat Mormonin kirjaa. Hän asuu perheineen Salt Lake Cityssä.

Lisätietoa Sanomalehtiartikkeli kirjasta

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-03-18 — 2007-04-13