KirjallisuusUudenlainen mormonihistoria

The New Mormon History: Revisionist Essays on the Past. Signature Books, Salt Lake City, 1992. ISBN 1-56085-011-6

toim. D. Michael Quinn

New Mormon HistoryD. Michael Quinn on valinnut 15 kappaletta tärkeimmistä mormonihistoriaa koskevista esseistä, joita on kirjoitettu viimeisten vuosikymmenten aikana. Kirja käsittee sekalaisia aiheita ensimmäisestä näystä 20. vuosisadan mormonipolitiikkaan kosketellen myös mm. naisten asemaa varhaisessa mormonismissa, myytinmuodostusta, moniavioisuutta ja mormonien käsityksiä sodasta.

Esseiden kirjoittajakuntaan kuuluu useita Brigham Youngin yliopiston professoreita sekä Jan Shipps ja historioitsija Leonard J. Arrington; epilogiksi on valittu mormonijohtaja B.H. Robertsin kirjoitus teoksesta A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Century I. Esseet ovat kaikki laadultaan sellaisia, että ne (Quinnin sanoin) "tarkastelevat tavallisten ihmisten kokemuksia" ja "välttävät käyttämästä historiaa uskonnollisena puskurina". Kirjoittajat näyttävät pyrkivän antamaan reilun ja rehellisen kuvan, eivätkä käytä historiaa sen paremmin puolustamaan kuin mollaamaankaan mormonikirkkoa.

Kirjan antoisimpiin esseihin kuuluvat Jan Shippsin (1974) ja James B. Allenin (1966) kirjoitukset. Molemmat ovat johtaneet lukuisiin uusiin artikkeleihin, esseihin ja kirjoihin Joseph Smithistä, ja varsinkin hänen ensimmäisestä näystään.

Tämä kirja kannattaa ilman muuta lukea, mikäli on todella kiinnostunut mormonien historiasta eikä käytössä ole lähdemateriaaleja, joissa esseet ovat alunperin ilmestyneet.

Julkaisijalta:

Uusi mormonihistoria (The New Mormon History) on lippu, jonka alla useat ammattilaishistorioitsijat nykyään lähestyvät myöhempien aikojen pyhien historiankirjoitusta. Tämän termin omakseen ottaneet oppineet pyrkivät panemaan merkittäviä tapahtumia asiayhteyteensä pikemmin kuin kutistamaan tietoa, joka näyttää kyseenalaistavan perinteisiä olettamuksia.

Nämä oppineet ovat myös yhtä kiinnostuneita rivijäsenten kuin johtajien elämästä ja käskykirjeistä, ja tutkivat naisia, vähemmistöjä, kotielämää, ruokajärjestystä, muotia ja yleistä kokemusta kirkossa. He käyttävät työssään hyväkseen tilastollisia analyysejä ja sosiaalialan teorioita ja metodeja.

D. Michael Quinn on valinnut tähän kokoelmaan 15 esseetä, jotka ovat näyte tämän uudenlaisen historiankirjoituksen metodeista. ... Osanottajat tarjoavat uusia ideoita ja antavat lukijoille esimerkkien avulla tilaisuuden päättää omalta kohdaltaan lähestymistapojen suhteellisen onnistumisen. Kokoelma esittelee myös tulkintamuotoja, joita saatetaan pitää revisionistisina.

Sisältö

 1. Leonard J. Arrington: The Search for Truth and Meaning in Mormon History
 2. Mario S. De Pillis: The Quest for Religious Authority and the Rise of Mormonism
 3. James B. Allen: The Significance of Joseph Smith's "First Vision" in Mormon Thought
 4. Jan Shipps: The Prophet Puzzle: Suggestions Leading toward a More Comprehensive Interpretation of Joseph Smith (vrt. Dan Vogelin esseehen The Prophet Puzzle Revisited)
 5. Robert Bruce Flanders: Dream and Nightmare: Nauvoo Revisited
 6. Linda King Newell: A Gift Given, A Gift Taken: Washing, Anointing, and Blessing the Sick among Mormon Women
 7. Dean May: A Demographic Portrait of the Mormons, 1830-1980
 8. William G. Hartley: Mormons, Crickets, and Gulls: A New Look at an Old Story
 9. Maureen Ursenbach Beecher: The "Leading Sisters": A Female Hierarchy in Ninteenth-Century Mormon Society
 10. Stanley S. Ivins: Notes on Mormon Polygamy
 11. Eugene E. Campbell and Bruce L. Campbell: Divorce among Mormon Polygamists: Extent and Explanations
 12. Kenneth L. Cannon II: After the Manifesto: Mormon Polygamy, 1890-1906
 13. Klaus J. Hansen: The Metamorphosis of the Kingdom of God: Toward a Reinterpretation of Mormon History
 14. Thomas G. Alexander: "To Maintain Harmony": Adjusting to External and Internal Stress, 1890-1930
 15. Ronald W. Walker: Sheaves, Bucklers, and the State: Mormon Leadres Respond to the Dilemmas of War

Epilogue: B.H. Roberts: "Justice Will Follow Truth"

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-11-05 — 2002-11-18