ArtikkelitKysymyksiä Mormonin kirjan todistajista


Miksi Martin Harrisin ja David Whitmerin sallittiin nähdä levyt ainoastaan "hengellisin silmin"? (Dialogue, Winter 1972, pp. 83-85) Jopa jotkut niistä kahdeksasta todistajasta, joiden piti oleman levyjen "fyysisiä" todistajia, väittivät, että tapaus perustui yliluonnollisuuteen. Esimerkiksi John Whitmer väittää kirkon historiakirjassa History of the Church osa 3, että "ne näytettiin minulle yliluonnollisen voiman kautta".
Mikäli levyt olivat todelliset, miksi tarvittiin uskoa niiden näkemiseen? (LK 17:2) Miten Smith muuten voi kääntää ilman levyjä, kuten kirjurit kertoivat, jos hän oli tekemässä kirjaimellista käännöstä fyysisestä esineestä?
Miksi kirkko nyt ylistää todistajia, vaikka Joseph Smith muiden muassa tuomitsi heidät? (LK 3:12-13) — "Sellaiset henkilöt kuin McLellin, John Whitmer, David Whitmer, Oliver Cowdery ja Martin Harris ovat liian pahoja mainittaviksi; ja me olisimme halunneet unohtaa heidät." — History of the Church, Vol. 3, p. 232) Saman teoksen osassa 3, sivulla 228, Joseph Smith nimittää David Whitmeriä "tyhmäksi aasiksi". Kesäkuussa 1838 mormonit kirjoittivat tuomitsevan kirjeen Oliver Cowderylle, David ja John Whitmerille sekä parille muulle, jossa he suorin sanoin syyttivät näitä m.m. varastamisesta, petoksesta, rahanväärentämisestä, valehtelemisesta ja muusta huonosta käytöksestä, ja että he olivat vetäneet lokaan todistuksensa, jonka perusteella monet ilmeisesti olivat liittyneet kirkkoon jne. — Miesten käskettiin kylmin sanoin lähteä pois koko paikkakunnalta. Kirjettä on siteerattu senaatin dokumentissa no. 189, 15.2.1841.

Miksi useimmat heistä sitten jättivät kirkon?

Miksi monet heistä liittyivät strangiitteihin? Mikäli Utahin mormonit uskovat Joseph Smithin väitteiden todistajia, eikö heidän pitäisi myös uskoa James Jesse Strangin erittäin samankaltaisten väitteiden todistajia? Sama koskee William E. McLellinin liikettä.
Miksi Brigham Young sanoo, että todistajat olivat kokemuksensa suhteen epäuskoisia? "Jotkut levyjä pidelleet ja Jumalan enkelien kanssa keskustelleet Mormonin kirjan todistajat epäilivät jälkeenpäin, että he koskaan olivat nähneet enkeliä." (Journal of Discourses 7:164, 1859).
Minkätasoista puolueettomuutta voidaan todistajien osoittaneen, kun he kaikki olivat sukua Joseph Smithille tai David Whitmerille, paitsi Martin Harris, jolla taas oli rahallinen hyöty pelissä?
Kuka kirjoitti "kolmen silminnäkijän todistuksen" ja "kahdeksan silminnäkijän todistuksen", ja milloin silminnäkijät allekirjoittivat ne? Missä ovat alkuperäiset, käsin kirjoitetut todistukset, jos niitä onkaan? Meille näytetään vain painettuja kappaleita.
Näyttää vain siltä, että mormonit haluavat sekä syödä kakun että pitää sen sanomalla, että todistajat olivat luotettavia ja kunnollisia todistaessaan kultalevyistä, mutta epäluotettavia ja tuomittavia muutoin.


David Whitmer

An Address to All Believers in Christ 1887. pdf-tiedosto n. 285Kb

Tämä on Whitmerin tunnetuin julkaisu, ellei lasketa hänen todistustaan Mormonin kirjan alkusivuilla — senkin kirjoitti kaiketi oikeasti Joseph Smith ja todistajat allekirjoittivat hänen tekstinsä sitten. Hyvin monet MAP-kirkon jäsenet järkyttyisivät, mikäli koskaan lukisivat tämän dokumentin, sillä he eivät yleisesti ottaen ole tietoisia niistä erittäin hyvistä syistä, joiden perusteella Whitmer hylkäsi kirkon ja Joseph Smithin. Vaikken henkilökohtaisesti ole yhtä mieltä tässä ilmenevistä Whitmerin uskomuksista, hänen kertomansa tarina luopumukseen johtaneista tapahtumista on hyvin kiinnostava. Hänen mielestään Sidney Rigdonin vaikutus oli se päätekijä, joka vaikutti monien kirkon oppien muotoutumiseen — näihin voi lukea pappeuden. Opit olivat tuttuja Rigdonille hänen vapaamuurariajoiltaan. Whitmerin suurimmiksi ongelmiksi muodostuivat ilmoitusten muutteleminen ja myöhemmin moniavioisuus.

Joitakin sitaatteja:

"Joseph-raukka! Ylpeät, kunnianhimoiset miehet sokaisivat ja kietoivat hänet pauloihinsa."

"Puhdas ystävyys heikkenee juuri sillä hetkellä, kun ryhdyt vahvistamaan sitä rangaistusvaloilla ja salailulla."

"Onko mahdollista, että ihmisten mielet voivat sokaistua uskomaan, että Jumala antaisi ilmoituksia... ja sitten jälkeenpäin käskisi muuttaa niitä ja lisätä niihin joitakin sanoja, jotka muuttavat tarkoituksen kokonaan?"

"Onko mahdollista, että hengellisyyttä yhtään tavoitteleva mies uskoisi, että Jumala toimisi millään tuonkaltaisella tavalla?"

"Veljet — onko mahdollista, että te voitte uskoa Jumalan tekevän näin?"

"Jäsenten enemmistö — heikot sieluparat — uskoi, että mitä tahansa veli Joseph teki, sen täytyi olla oikein: ja niin he sydämensä sokeudessa, luottaen lihan käsivarteen, katselivat läpi sormiensa ja joutuivat harhaanjohdetuiksi..."

"... varmistu siitä, ettet luota lihan käsivarteen."

Whitmer kirjoitti myös toisen puheen, An Address to All Believers in the Book of Mormon, koska huomasi monien käsittäneen ensimmäisen puheen väärin.

Aiheeseen liittyvää:

Lisätietoa Sidney Rigdon
Lisätietoa Melkisedekin pappeuden palauttamisen epäselvyys
Lisätietoa Ilmoitusten muutteleminen, joka suututti David Whitmeriä
Lisätietoa Moniavioisuus
Lisätietoa Jumalallisuuden mysteerit

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-10-22 — 2004-05-24