Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikkaSanoman esittäminen


Sanoma esitetään päättäväisesti. Lähetyssaarnaajien odotetaan luottavan siihen, että tutkija uskoo sen, mitä hänelle opetetaan, ja että hän lupaa tehdä mitä lähetyssaarnaajat häneltä pyytävät ja myös pitää lupauksensa, jotka johtavat kääntymykseen ja kasteeseen.

Lähetyssaarnaajien odotetaan myös esittävän sanomansa ikään kuin he olisivat varmoja sen totuudesta katsomatta siihen, voivatko he rehellisesti tuntea niin.

Lähetyssaarnaajan opas antaa muutamia esimerkkejä:
Heikosti vaikuttava
Vaikuttava
Olen melko varma, että Joseph Smith on, tai oli, Jumalan profeetta. Joseph Smith on Jumalan profeetta.
Me uskomme, että kaste on hyvin tärkeä. Taivaan valtakuntaan päästäksemme meidät täytyy kastaa ja meidän on liityttävä jäseniksi Jeesuksen Kristuksen kirkkoon.
Haluan lausua teille todistukseni, että maan päällä on ilmoitusta ja että se opettaa kuolevaiselle ihmiselle kaiken, mitä tarvitaan korotukseen. Tiedän sen olemukseni jokaisella solulla. Jumala puhuu maan päällä olevalle profeetalle. Jumala kertoo proefetalle kaiken, mitä meidän tarvitsee tietää päästäksemme takaisin Hänen tykönsä.
Olen ollut kirkon jäsen nyt melkein neljä vuotta. Evankeliumi on parasta mitä minulle tähän asti on tapahtunut.

Herra on todistanut, että tämä on 'ainoa totinen ja elävä kirkko koko maan päällä' (LK 1:30). Minä tiedän, että tämä on totta.

Heikosti vaikuttavan esimerkin lähetyssaarnaaja käyttää sellaisia sanoja kuin "haluan lausua teille todistukseni", "korotukseen" ja "olemukseni jokaisella solulla". Useimmat kirkkoon kuulumattomat eivät tunne näitä ilmauksia, ja ne vaikuttavat heistä hämmentäviltä. Vaikuttavan esimerkin todistus on yksinkertainen ja suora, ja lähetyssaarnaaja käyttää sanoja, jotka tutkija voi helposti ymmärtää. (s.74)

Englanninkielisessä laitoksessa painotetaan epävarmuutta ja varmuutta ilmaisevien tapojen eroa:

Heikosti vaikuttaviin esimerkkeihin sisältyy sanoja, jotka osoittavat epävarmuutta, esim. "melko varma", "uskoa" ja "parasta tähän asti". Vaikuttaviin esimerkkeihin sisältyy sanoja, jotka osoittavat luottamusta oppeihin, esim. "minä tiedän" ja "meidän täytyy [tehdä jotain]". (Missionary Guide, s.88)

On kuitenkin huomattava, että "heikosti vaikuttavat" esimerkit epävarmuuden osoituksen lisäksi ovat merkki rehellisyydestä. Kun joku panee enemmän varmuutta asenteeseensa kuin mitä he todellisuudessa tuntevat, hän on epärehellinen. Epärehellisyys uskon nimissä on joka tapauksessa epärehellisyyttä. Kun lähetyssaarnaajat tekevät näin, oletan heidän uskovan, että he tekevät velvollisuutensa. Mutta kirkon pitäisi hävetä painostaessaan epävarmoja lähetyssaarnaajia osoittamaan enemmän varmuutta kuin mitä he aidosti tuntevat.

Sanoma on esitettävä selkeästi

Lähetyssaarnaajat pyrkivät esittämään sanomansa selkeästi olemalla innokkaita, ääntämälla sanat selvästi, vaihtelemalla puheensa nopeutta ja äänensä korkeutta osoittaakseen eri tunteita sekä pitämällä hyvän katsekontaktin.

Käytä soveliasta ruumiinkieltä istumalla ryhdikkäästi ja tuolin etureunalla. Ilmennä sanottavaasi käsilläsi. Hymyileminen on yksinkertaista, mutta se kertoo lämmöstä ja aidosta rakkaudesta opetettavia kohtaan. Vältä sellaisia eleitä, jotka vievät huomion sanomastasi, kuten jalkojen pompottaminen tai polvien heilutus. Kun istut ryhdikkäästi, käytät käsiäsi ja hymyilet, kuulijasi aistivat, että välität heistä, ja haluavat kuulla, mitä sanottavaa sinulle on. (s.93)

Älä ihmettele, jos jossakin vaiheessa lähetyssaarnaajat sanovat "lämpimästi", että "juuri sitä me tarkoitamme". Kirjassa mainitaan siitä erikseen.

Sanoman on oltava henkilökohtainen

Sanoman esittäminen henkilökohtaisella tavalla kuuluu lähetyssaarnaajan vaikeimpiin tehtäviin. Ajatuksena on muotoilla sanoma tutkijan iän ja taustan mukaan sopivaksi. Sanomaa olisi yksinkertaistettava sellaista tarvitsevalle, ja sanoman periaatteiden eri kohtiin olisi kulutettava enemmän tai vähemmän aikaa sen mukaan, miten helppo tutkijan on ymmärtää, mitä lähetyssaarnaajat sanovat, ja myöskin ilman, että tutkija pitkästyy.

Sitoumusmalli
Valmista Lisätietoa Kehota Lisätietoa Seuraa
Lisätietoa Solmi luottamukselliset suhteet
Lisätietoa Opeta huomaamaan ja tuntemaan Hengen vaikutus
Esitä sanoma
Lisätietoa Ota selvää...
Lisätietoa Selvitä huolia

Lisätietoa Strategia Lisätietoa Sitoumukset Lisätietoa Keskustelut
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25