Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikkaPyydä lupaamaan - ota selvää


Jokaisen keskustelun huipentuma on se, kun lähetyssaarnaajat pyytävät, että lupaat tehdä jotakin.

Pyyntötilanteessa heitä on opetettu olemaan varmoja, suoria, tarkkoja ja selkeitä. Näihin kysymyksiin voi vastata sanoilla kyllä tai ei. Esimerkiksi: "Seuraatko Kristuksen esimerkkiä ottamalla kasteen sellaiselta, jolla on Jumalan valtuus?"

Lähetyssaarnaaja voisi myös kysyä "Pidätkö kymmenysten lain antamalla 10 prosenttia tuloistasi Herralle?" mutta tässä on epäselvää, mitä tarkoitetaan "Herralla". Tutkija voisi luulla, että 10% lahjoitus mihin tahansa hyvään tarkoitukseen olisi sama asia, kun taas lähetyssaarnaaja haluaa sinun antavan kymmenyksesi nimenomaan mormonikirkolle. Sen vuoksi lähetyssaarnaajan kannalta on parempi muodostella kysymys seuraavaan tapaan: "Lupaatko noudattaa kymmenysten lakia kun sinut on kastettu antamalla kymmenennen osan tuloistasi kirkolle?"

Lähetyssaarnaajia on opetettu päättämään ensimmäinen keskustelu huomauttamalla, että "sanoma, josta olemme keskustelleet, on erittäin tärkeä sinulle... Voisimme tulla takaisin [päivä] kello [x] tai [päivä] kello [x]. Kumpi näistä ajankohdista sopisi paremmin sinulle?"

Uskon, että sitoutuminen moniin lähetyssaarnaajien pyytämiin tekoihin on useimmille virhe. Sitoumusmallin mukainen pyyntö muistuttaa myyntitapahtuman päättämistä.

Sitä mukaa kun uskot heidän sanomaansa, he painostavat sinua tekemään mitä he pyytävät. He käyttävät esimerkiksi seuraavia sanoja: "noudatatko x lakia" tai "seuraatko Kristuksen esimerkkiä". Kun he muodostavat sanomansa tällä tavalla, niin Jumalan lakien noudattamatta jättäminen ja Jeesuksen seuraamisen hylkääminen kuulostavat kaikkea muuta kuin viehättäviltä asioilta. He saattavat tietenkin esitellä väärin Jumalan lakeja ja Jeesuksen polkuja, joten sinun tarvitsee selvittää, opettavatko he sinulle tosia asioita, ennen kuin antaudut tämän kaltaisen kielenkäytön painostukselle.

Lähetyssaarnaajien opas neuvoo:

Joidenkin lähetyssaarnaajien pyytäessä ihmisiä tekemään jotakin he tekevät sen epävarmalla ja epäilevällä tavalla. Silloin ihmiset eivät ehkä usko, että lähetyssaarnaajilla on luottamusta ja uskoa sanomaansa. Sinun on uskottava, että toimit Jumalan nimessä ja että Hän tukee ponnistelujasi. Luota Herraan. Ole luottavainen, suora ja selvä, kun pyydät ihmisiä tekemään sitoumuksia. (Missionary Guide, p. 143)

Tämä loukkaa lähetyssaarnaajien vilpittömyyttä. Heidän luonnolliset tunteensa ovat epävarmuus ja epäily. Heille sanotaan, etteivät he saa tuntea niin. Heitä kehotetaan uskomaan, että he toimivat Jumalan nimessä. Kirkko toimii epämoraalisesti yrittäessään korvata lähetyssaarnaajien vilpittömyyden uskolla.

Tämänkaltainen manipulointi ei ole reilua myöskään tutkijaa kohtaan. Päättääkö hän pitää sitoumuksensa riippuu suuresti siitä, paljonko luottamusta ja uskoa lähetyssaarnaaja panee sanomaansa. Jos lähetyssaarnaaja epäilee omaa sanomaansa syvällä sisimmässään, niin hän tekee tutkijalle karhunpalveluksen teeskentelemällä luottamusta, jota ei oikeasti tunne.

Jotkut lähetysaarnaajat uskovat todella toimivansa Jumalan nimessä. Toiset eivät todella usko sellaista, mutta yrittävät kuitenkin tukahduttaa epäilynsä ja esittävät petollisesti uskovansa niin. Tutkijana sinun tehtäväsi on jonkin verran epäillä lähetyssaarnaajien vakuuttuneisuutta ja ottaa huomioon se, että heitä painostetaan vakuuttavuuteen katsomatta siihen, onko se aitoa vai ei.

Vahvista sitoumus

Sitoumuksen vahvistaminen merkitsee yksinkertaisesti sitoumuksen tarkastelemista tutkijan kanssa niin, että lähetyssaarnaaja voi olla varma, että tutkija ymmärtää, mihin on suostunut ja todellakin haluaa suorittaa asianomaisen tehtävän. Lähetyssaarnaajan odotetaan ilmaisevan luottamusta ja uskoa tutkijaan ja siihen, että Jumala auttaa häntä pitämään sitoumuksen.

On varmastikin myönnettävä, että jotkut tutkijat ovat monisyisempiä kuin toiset. Jotkut pitävät siis lupauksensa todennäköisemmin kuin toiset. Lähetyssaarnaajien saamat neuvot ilmaista luottamusta ja uskoa yhtä lailla jokaiseen tutkijaan on samaa kuin opettaisi heitä vilpillisiksi.


Edistymisen seuraaminen

Pidä tutkijoihin ja jäseniin säännöllisesti yhteyttä sen jälkeen, kun he ovat tehneet jonkin sitoumuksen. Tämä on tärkeä seurannan vaihe. Ota yhteys niin usein kuin on tarpeen saadaksesi heidät tuntemaan Hengen ja pitämään sitoumuksensa. Esimerkiksi tutkija, joka on hyväksynyt kastekehotuksen, voi tarvita yhteyttä sinuun tai johonkuhun kirkon jäseneen joka päivä. Ole käynneilläsi myönteinen ja tue ja kannusta ihmisiä täyttämään sitoumuksensa. (s.159)

Järjestä lupauksen pitämisen seuraaminen

Heti kun tutkija on suostunut johonkin sitoumukseen, lähetyssaarnaajien odotetaan kertovan hänelle, että he seuraavat hänen edistymistään puheena olevan asian kohdalla. Jos tutkija on luvannut mennä kirkkoon, niin lähetyssaarnaajat yrittävät pitää huolta siitä, että hän myös menee. Jos kyseessä on Viisauden sana, lähetyssaarnaajat saattavat ottaa haltuunsa tutkijan kahvin ja teen.

Lähetyssaarnaajien odotetaan esittävän tämän kaiken varmuudella ja uskolla siitä, että tutkija täyttää lupauksensa ja saa sen johdosta siunauksia. Taaskin tämä varmuuden ja uskon vaikutelma on annettava riippumatta siitä, onko se aitoa ja vilpitöntä.

Tapaa tutkijaa säännöllisesti

Osa edistymisen seuraamista on tiivis yhteydenpito. Lähetyssaarnaajat yrittävät päästä tapaamaan sinua ainakin joka toinen päivä ja määrätä keskustelujen väliin mahdollisuuksia seurata edistymistäsi. Välitapaamiset saattavat olla lyhyitä; lähetyssaarnaajat kysyvät luultavasti, luetko Mormonin kirjaa ja onko sinulla kysymyksiä.

Tapaamisia voi olla kahdenlaisia. Kun lähetyssaarnaajat kysyvät, onko tutkija alkanut lukea Mormonin kirjaa, ja tämä vastaa ettei ole, niin lähetyssaarnaajat kysyvät saavatko he istua ja lukea yhden luvun yhdessä hänen kanssaan.

Jos tutkija taas on ryhtynyt lukemaan sitä ja vastaa kyllä, niin lähetyssaarnaajat kysyvät, onko tutkijalla jotain kysyttävää. (Näillä main tutkija usein on järkyttynyt luettuaan 1 Nefin luvun 4, jossa tarinan sankari Nefi hakkaa roisto Laabanilta pään poikki. Teko vaikuttaa olosuhteisiin nähden liiotellun väkivaltaiselta tehdyksi Jumalan tahdosta.)

Nämä seurantatapaamiset on suunniteltu tukemaan ja rohkaisemaan tutkijaa, kun hän on muuttamassa käytöstään mormonikirkon jäsenen käytökseksi.

Sitoumusmalli
Valmista Kehota Seuraa
Lisätietoa Solmi luottamukselliset suhteet
Lisätietoa Opeta huomaamaan ja tuntemaan Hengen vaikutus
Lisätietoa Esitä sanoma
Lisätietoa Ota selvää...
Lisätietoa Selvitä huolia

Lisätietoa Strategia Lisätietoa Sitoumukset Lisätietoa Keskustelut

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25