Artikkelit > Mormonin kirjaMormonin kirjassa esiintyviä nimiä


Eräs uskonpuolustajien mieliaiheista koskee Mormonin kirjassa esiintyviä nimiä, jotka heidän mukaansa eivät mitenkään voi olla Joseph Smithin omakeksimiä.
Hugh Nibley (muiden MAP-kirkon uskonpuolustajien kera) on viettänyt elämänsä raapien kupin pohjalta sumppia löytääkseen jotain, mitä voisi hyvällä tahdolla sanoa todisteeksi Mormonin kirjan todellisuudelle, ja sitten hän käyttää näitä vähiä rääppeitä, jotka sattumalta sopivat yhteen tullakseen siihen johtopäätökseen, että "Kyllä, Mormonin kirjan on todellakin oltava muinaista alkuperää" — samalla kun hän jättää kokonaan huomiotta sen runsaan tietotulvan, jonka mukaan kirja ei mitenkään voi olla sitä.
Uskonpuolustajat näyttävät, ovat he sitten kreationisteja, kristittyjä tai mormoneja, päätyneen johtopäätöksiinsä jo ennen kuin he ovat tarkistaneet todistusaineistoa. Eikö asia pitäisi hoitaa päinvastoin? Pitäisi vetää johtopäätökset sen jälkeen, kun on punninnut todisteita, eikä jatkaa rippujen kokoonlakaisemista, kunnes löytää jonkin pikkuruisen yksityiskohdan tukemaan omia teorioitaan.
He näyttävät unohtavan, että jos joku kirjoittaakin kirjan ja käyttää siinä muinaisten tekstien nimiä tai niiden variaatioita, se ei tee tästä kirjasta muinaista. Sama koskee kirjoitustyyliä.
Olen kuullut useita "kohottavia" kertomuksia siitä, miten joku juutalaisten historiaan perehtynyt luki Mormonin kirjan ja tunsi, että sen on oltava muinaista alkuperää, koska jotkut siinä esiintyvät nimet ja/tai kirjoitustyyli muistuttavat vanhoja juutalaisia nimiä tai kirjoituksia. Tämän pitäisi olla "uskoa edistävää" vain, ellei Joseph Smithillä olisi koskaan ollut tilaisuutta tutkia Raamatun kuningas Jaakon versiota ennen kuin hän kirjoitti Mormonin kirjan. Se ei merkitse mitään, mikäli tuo Raamattu oli yksi hänen päälähteistään.
Joseph Smithin Raamattu 1820-luvulta oli hiukan erilainen kuningas Jaakon Raamatun versio kuin se, jota useimmat mormonit käyttävät nykyään. Siihen sisältyivät esimerkiksi apokryfikirjat (m.m. Makkabealaiskirjat) sekä lista kaikista Vanhan ja Uuden testamentin nimistä aakkosjärjestyksessä merkityksineen.
Paikannimet (Afrikassa, ja intiaanien paikannimet), joihin viitataan, löytyvät historiallisista kartoista 1800-luvun alkupuolella. Ks. Off-site esimerkki
Allaolevassa listassa on Mormonin kirjasta löytyvät nimet, missä kohdissa, sekä mahdollinen, Joseph Smithin ulottuvilla ollut lähde niille. Joskus on ehdotettu kahden tai useamman sanan yhdistelmää.
Tällainen lista ei tietenkään ole ainoa todiste sille, ettei Mormonin kirja ole sitä mitä se väittää olevansa. Jos se olisi, ei tällä listalla olisi paljon painoa kirjan autenttisuutta vastaan. Lista antaakin vain mahdollisen vastauksen mormonien esittämälle kysymykselle: Ellei Mormonin kirja ole muinaista alkuperää, niin mistä Joseph Smith sai kaikki nuo nimet?
Katso myös Websterin v. 1828 sanakirjan määritettä sanalle "Nephrite". Olisiko idea suurten ryhmien nimille Mormonin kirjassa — nefiläiset (Nefites) ja jaredilaiset (Jaredites) syntynyt tästä hänen aikansa sanakirjasta? Joseph Smith oli viehättynyt kivistä, kuten hänen hahmonsa Mormonin kirjassakin. Joseph Smith kutsui itseään myöhemmin nimellä Gazelem, mikä kuulostaa sekin kuin joltakin kivilajiin viittaavalta sanalta mainitussa sanakirjassa (badigeon, belemnite, bezel yhdistelmä?)

Heprealaisteoria (View of the Hebrews) on lyhennetty VOH. Useimmat nimet ovat englanninkielisissä muodoissa, mutta niistä on helppo nähdä, miten ne on suomennettu.

Nefi I Nefi 1:1 Lisätietoa Nefi (II Makkab. 1:36)
Lehi I Nefi 1:4 Lehi (Tuom. 15:9)
Sariah I Nefi 2:5 Sarai (1 Moos. 11:29)
Laman I Nefi 2:5 Laban (1 Moos. 24:29)
Lamen VOH p. 90
Lemuel I Nefi 2:5 Lemuel (Sananl. 31:1)
Sam I Nefi 2:5 Samuel (1 Samuel 1:20)
Laban I Nefi 3:3 Laban (1 Moos. 24:29)
Zoram I Nefi 4:35 Zorah (Joosua 19:41)
Ishmael I Nefi 7:2 Ishmael (1 Moos. 16:11)
Nahom (Site) I Nefi 16:34 Nahum (Nahum 1:1)
Irreantum (Site) I Nefi 17:5 Israel + Miletum (2 Tim. 4:20) (molemmat paikkoja)
Jacob I Nefi 18:7 Jacob (1 Moos. 25:26)
Joseph I Nefi 18:7 Joseph (1 Moos. 30:24)
Zenock I Nefi 19:10 Zadok (2 Samuel 8:17)
Neum I Nefi 19:10 Nahum (Nahum 1:1)
Zenos I Nefi 19:10 Zenas (Titus 3:13)
Sherem Jacob 7:1 Sheresh (1 Aikak. 7:16)
Jarom Jarom 1:1 Joram (2 Samuel 8:10)
Taasko kivi?
Omni Jarom 1:15 Omri (1 Kun. 16:16)
Amaron Omni 1:3 Amariah (1 Aikak. 6:7)
Chemish Omni 1:8 Chemosh (4 Moos. 21:29)
Chemim VOH p. 90
Abinadom Omni 1:10 Abinadab (1 Samuel 7:1)
Amaleki Omni 1:12 Amalek (1 Moos. 36:12)
Mosiah Omni 1:12 Moses (2 Moos. 2:10) +
Isaiah (Jes. 1:1)
Zarahemla (site) Omni 1:12 Zara (Matt. 1:3) +
Imla (2 Aikak. 18:7)
Coriantumr Omni 1:21 Coriander (2 Moos. 16:31)
Benjamin Omni 1:23 Benjamin (1 Moos. 35:18)
Mormon Words of Mormon Moriah (1 Moos. 22:2) +
Solomon (II 1:1 Samuel 5:14)
Moroni Words of Mormon
1:1
Comoros-saarivaltion eli Komorien (Camorah) pääkaupunki
Helorum Mosiah 1:2 Helon (4 Moos. 1:9) +
Harum (1 Aikak. 4:8)
Tai vaihtoehtoisesti "Helorum"
Liviuksen Rooman historiassa, joka puolestaan oli useiden Solomon Spaldingin kirjoitusten lähteenä.
Helaman Mosiah 1:2 Helam (2 Sam. 10:16)
Shilom (site) Mosiah 7:5 Shiloh (1 Moos. 49:10)
myös VOH p. 90
Helem Mosiah 7:6 Helam (2 Sam. 10:16)
Hem Mosiah 7:6 Ham (1 Moos. 5:32)
Limhi Mosiah 7:9 Idaholainen intiaaniheimo Lemhi
Noah Mosiah 7:9 Noah (1 Moos. 5:29)
Zeniff Mosiah 7:9 Zenan (Joos. 15:37) ja
Ziph (Joos. 15:24)
Neas (food) Mosiah 9:9 Neah (Joos. 19:13)
Sheum (food) Mosiah 9:9 Shem (1 Moos. 5:32)
Shemlon (site) Mosiah 10:7 Shem (1 Moos. 5:32)
Ziff (metal) Mosiah 11:3 Ziph (Joos. 15:24)
Abinadi Mosiah 11:20 Abinadab (1 Sam. 7:1)
Alma Mosiah 17:2 Almon (Joos. 21:18)
Myös: kaupunki Quebecissä
Gideon Mosiah 19:4 Gideon (Tuom. 6:11)
Amulon (site/name) Mosiah 23:31 Amalek (1 Moos. 36:12)
Mulek Mosiah 25:2 Amalek (1 Moos. 36:12)
Ammon(ite) Mosiah 27:34 Ammon (1 Moos. 19:38)
Ks. myös Nefi ja Jared ja Ammonite
Aaron Mosiah 27:34 Aaron (2 Moos. 4:14)
Omner Mosiah 27:34 Omer (2 Moos. 16:16)
Himni Mosiah 27:34 Shimhi (1 Aikak. 8:21)
Nehor Alma 1:15 Nahor (1 Moos. 11:22)
Manti (site) Alma 1:15  
Amlici Alma 2:1 Amalek (1 Moos. 36:12)
Amnihu (site) Alma 2:15 Amnon (2 Sam. 3:2) and
Jehu (1 Kun. 16:1)
Sidon (site) Alma 2:15 Sidon (1 Moos. 10:15)
Zeram Alma 2:22 Zerah (1 Moos. 36:13)
Amnor Alma 2:22 Amnon (2 Sam. 3:2)
Limher Alma 2:22 Limhi (Moosia 7:9)
Minon (site) Alma 2:24 Pinon (1 Moos. 36:41)
Nefihah Alma 4:17 Nefi (2 Makk. 1:36)
Melek (site) Alma 8:3 Amalek (1 Moos. 36:12)
Ammonihah (site) Alma 8:6 Ammon (1 Moos. 19:38)
Amulek Alma 8:21 Amalek (1 Moos. 36:12)
Giddonah Alma 10:2 Megiddon (Sakarja 12:11)
Aminadi Alma 10:2 Aminadab (Matt. 1:4)
Zeezrom Alma 10:31 Zeeb (Ps. 83:11) &
Ezrom (Alma 11:6)
Senine (coin) Alma 11:3 Senir (Hesekiel 27:5)
Senum (coin) Alma 11:3 Senuah (Nehemiah 11:9)
Seon (coin) Alma 11:5 Sion (5 Moos. 4:48)
Shum (coin) Alma 11:5 Shem (1 Moos. 5:32)
Limnah (coin) Alma 11:5 Limhi (Moosia 7:9)
Ezrom (coin) Alma 11:6 Esrom (Matt. 1:3)
Onti (coin) Alma 11:6  
Shiblon (coin) Alma 11:15 Shibboleth (Tuom. 12:6)
Shiblum (coin) Alma 11:16 Shiblon (Alma 11:15)
Leah (coin) Alma 11:17 Leah (1 Moos. 29:16)
Antion (coin) Alma 11:19 Antioch (Apt. 6:5)
Antionah Alma 12:20 Antion (Alma 11:19)
Sidom (site) Alma 15:1 Sidon (1 Moos. 10:15)
Lamoni Alma 17:21 Laman (1 Nefi 2:5)
Sebus (site) Alma 17:26 Seba (1 Moos. 10:7)
Rabbanah (title) Alma 18:13 Rabboni (Joh. 20:16)
Abish Alma 19:16 Abishai (1 Sam. 26:6)
Middoni Alma 20:2 Midian (1 Moos. 25:2)
Muloki Alma 20:2 Amalek (1 Moos. 36:12)
Ammah Alma 20:2 Ammah (2 Sam. 2:24)
Antiomno Alma 20:4 Antioch (Apt. 6:5) +
Omni (Jaarom 1:15)
Ani-Anti Alma 21:11 Antiomno (Alma 20:4)
Shimnilom (site) Alma 23:12 Shimon (1 Aikak. 4:20)
Jershon (site) Alma 27:22 Gershon (1 Moos. 46:11)
Korihor Alma 30:12 Korah (4 Moos. 16:1)
myös VOH p. 90
Antionum (site) Alma 31:3 Antiomno (Alma 20:4)
Corianton Alma 31:7 Coriantumr (Omni 1:21)
Rameumptom (site) Alma 31:21 Ramiah (Esra 10:25),
Reumah (1 Moos. 22:24),
Miletum (2 Tim. 4:20)
Onidah (site) Alma 32:4 Oneida-intiaaniheimo Ontarion alueella. Merkitsee "kiven kansa"
Gazelem Alma 37:23 Gazzam (Esra 2:48)
Liahona Alma 37:38 Liani/Lihene VOH p. 90
Siron (site) Alma 39:3 Sidon (1 Moos. 10:15)
Isabel Alma 39:3 Jezebel (1 Kun. 16:31)
Zerahemnah Alma 43:5 Zarahemla (Omni 1:12)
Riplah (site) Alma 43:31 Riphath (1 Moos. 10:3)
Amalickiah Alma 46:3 Amalek (1 Moos. 36:12)
Antipas (site) Alma 47:7 Antipas (Ilm. 2:13)
Lehonti Alma 47:10 Lehi (Tuom. 15:9) +
Onti (Alma 11:6)
Morianton (site) Alma 50:25 Moriah (1 Moos. 22:2)
Pahoran Alma 50:40 Paran (1 Moos. 21:21)
Judea (site) Alma 56:9 Judea (Esra 5:8)
Antipus Alma 56:9 Antipas (Ilm. 2:13)
Cumeni (site) Alma 56:14 Cummin (Jes. 28:25)
Antiparah (site) Alma 56:14 Antipas (Ilm. 2:13) +
Parah (Joos. 18:23)
Teomner Alma 58:16 Tamar (1 Moos. 38:6)
Pachus Alma 62:6  
Moronihah Alma 62:43 Moroni (Mormonin sanat 1:1)
Hagoth Alma 63:5 Haggith (2 Sam. 3:4)
Paanchi Helaman 1:3  
Pacumeni Helaman 1:3 Pachus (Alma 62:6) +
Cumeni (Alma 56:14)
Kishkumen Helaman 1:9 Kish (1 Sam. 9:1) +
Cumeni (Alma 56:14)
Tubaloth Helaman 1:16 Tubal (1 Moos. 10:2)
Gadianton Helaman 2:4 Gideon (Tuom. 6:11)
Cezoram Helaman 5:1 Zoram (1 Nefi 4:35)
Aminadab Helaman 5:39 Aminadab (Matt. 1:4)
Ezias Helaman 8:20 Esaias (Joh. 1:23)
Seezoram Helaman 9:23 Cezoram (Helaman 5:1)
Seantum Helaman 9:26  
Samuel Helaman 13:2 Samuel (1 Sam. 1:20)
Lachoneus III Nefi 1:1 Lacunus (1 Esdras 9:31) Kreikkalainen nimi, jota ei pitäisi löytyä heprealaisesta tai "reformoidusta egyptinkielisestä" kirjasta.
Giddianhi III Nefi 3:9 Gideon (Tuom. 6:11)
Gidgiddoni III Nefi 3:18 Giddianhi (3 Nefi 3:9)
Zemnarihah III Nefi 4:17 Zemaraim (Joos. 18:22)
Gilgal (site) III Nefi 9:6 Gilgal (5 Moos. 11:30)
Onihah (site) III Nefi 9:7 Onidah (Alma 32:4)
Mocum (site) III Nefi 9:7  
Gadiandi (site) III Nefi 9:8 Gadianton (Helaman 2:4)
Gadiomnah (site) III Nefi 9:8 Gadianton (Helaman 2:4)
Gimgimno (site) III Nefi 9:8 Gimzo (2 Aikak. 28:18)
Jacobugath (site) III Nefi 9:9 Jacob (1 Moos. 25:26) +
Gath (1 Samuel 17:23)
Josh III Nefi 9:10 Joshua (2 Moos. 17:9)
Gad III Nefi 9:10 Gad (1 Moos. 30:11)
Timothy III Nefi 19:4 Timothy (2 Kor. 1:1)
Kreikkalainen nimi, jonka ei pitäisi olla Mormonin kirjassa.
Jonas III Nefi 19:4 Jonas (Matt. 12:39)
Mathoni III Nefi 19:4 Matthew (Matt. 9:9) +
Lamoni (Alma 17:21)
Mathonihah III Nefi 19:4 Mathoni (3 Nefi 19:4)
Kumen III Nefi 19:4 Cumeni (Alma 56:14)
Kumenonhi III Nefi 19:4 Kumen (3 Nefi 19:4)
Shemnon III Nefi 19:4 Shem (1 Moos. 5:32) +
Amnon (2 Sam. 3:2)
Ammaron IV Nefi 1:47 Amariah (1 Aikak. 6:7)
Antum (site) Mormon 1:3  
Shim (site) Mormon 1:3 Shem (1 Moos. 5:32)
Angola (site) Mormon 2:4 Maa Afrikassa.
Kirj. "Angelah" v. 1830 versiossa
Joshua (site) Mormon 2:6 Joshua (2 Moos. 17:9)
Jashon (site) Mormon 2:16 Jashen (2 Sam. 23:32)
Shem (site) Mormon 2:20 Shem (1 Moos. 5:32)
Boaz (site) Mormon 4:20 Boaz (Ruut 2:1)
Cumorah (site) Mormon 6:2 Comoros-saarivaltakunta, Komorit Mosambikista itään
Gidgiddonah (site) Mormon 6:13 Gadiomnah (3 Nefi 9:8)
Lamah (site) Mormon 6:14 Laman (1 Nefi 2:5)
Limhah (site) Mormon 6:14 Limhi (Moosia 7:9)
Jeneum (site) Mormon 6:14  
Cumenihah (site) Mormon 6:14 Cumeni (Alma 56:14)
Shiblom (site) Mormon 6:14 Shiblon (Alma 11:15)
Ether Ether 1:2 Ether (Joos. 15:42)
Coriantor Ether 1:6 Coriantumr (Omni 1:21)
Moron Ether 1:7 Moroni (Morm.S. 1:1)
Ethem Ether 1:8 Ether (Joos. 15:42)
Ahah Ether 1:9 Ahab (1 Kun. 16:28)
Seth Ether 1:10 Seth (1 Moos. 4:25)
Com Ether 1:12  
Coriantum Ether 1:13 Coriantumr (Omni 1:21)
Amnigaddah Ether 1:14 Amnon (2 Sam. 3:2) +
Gadiandi (3 Nefi 9:8)
Heth Ether 1:16 Heth (1 Moos. 10:15)
Hearthom Ether 1:16  
Lib Ether 1:17 Libya (Hesekiel 30:5)
myös valtio Afrikassa
Kish Ether 1:18 Kish (1 Sam. 9:1)
Ks. myös VOH p. 90
Corom Ether 1:19 Coriantum (Eter 1:13)
Levi Ether 1:20 Levi (1 Moos. 29:34)
Kim Ether 1:21  
Riplakish Ether 1:23 Riplah (Alma 43:31) +
Kish (Eter 1:18)
Shez Ether 1:24  
Emer Ether 1:28 Omer (2 Moos. 16:16)
Omer Ether 1:29 Omer (2 Moos. 16:16)
Shule Ether 1:30 Shual (1 Sam. 13:17)
Kib Ether 1:31  
Orihah Ether 1:32 Orion (Job 9:9)
Jared Ether 1:32 Jared (1 Moos. 5:15)
Ks. myös Nefi ja Ammon. Jade tai jadery hieman muunneltuna?
Deseret (insect) Ether 2:3  
Moriancumer (site) Ether 2:13 Moriah (1 Moos. 22:2) +
Cumeni (Alma 56:14)
Shelem (site) Ether 3:1 Shelemiah (1 Aikak. 26:14)
Jacom Ether 6:14 Jacob (1 Moos. 25:26)
Gilgah Ether 6:14 Gilgal (Jooshua 4:19)
Mahah Ether 6:14 Mahath (1 Aikak. 6:35)
Pagag Ether 6:25 Agag (1 Sam. 15:8)
Corihor Ether 7:3 Korihor (Alma 30:12)
Cohor Ether 7:15 Corihor (Eter 7:3)
Esrom Ether 8:4 Esrom (Matt. 1:3)
Akish Ether 8:10 Kish (1 Sam. 9:1)
Kimnor Ether 8:10  
Ablom Ether 9:3 Absalom (2 Sam. 3:3)
Nimrah Ether 9:8 Nimrah (4 Moos. 32:3)
Curelom (animal) Ether 9:19  
Cumom (animal) Ether 9:19  
Amgid Ether 10:32  
Zerin (site) Ether 12:30 Zeri (1 Aikak. 25:3)
Shared Ether 13:23 Jared (1 Moos. 5:15)
Heshlon (site) Ether 13:28 Heshmon (Joos. 15:27)
Gilead Ether 14:8 Gilead (1 Moos. 31:21)
Agosh (site) Ether 14:15 Goshen (1 Moos. 45:10)
Shiz Ether 14:17 Shez (Eter 1:24)
Shurr (site) Ether 14:28 Shur (1 Moos. 16:7)
Comnor Ether 14:28  
Ripliancum (site) Ether 15:8 Riplah (Alma 43:31)
Ogath Ether 15:10 Gath (1 Sam. 17:23)
Ramah Ether 15:11 Ramah (Joos. 18:25)
Archeantus Moroni 9:2 Archelaus (Matt. 2:22)
Luram Moroni 9:2 Ludim (1 Moos. 10:13) +
Ramah (Joos. 18:25)
Emron Moroni 9:2 Esrom (Matt. 1:3)
Amoron Moroni 9:7 Amorite (Joos. 9:1)
Sherrizah Moroni 9:7 Sherezer (Sakarja 7:2)
Moriantum Moroni 9:9 Moriancumer (Eter 2:13)
Zenephi Moroni 9:16 Zeniff (Moosia 7:9) +
Nefi (Nefi 1:1)

Minusta on helppo nähdä tästä listasta, että jos jollakulla on käsillä nimilista kuningas Jaakon Raamatusta, joku varhainen 1800-luvun kartta ja sanakirja, ei tarvita paljonkaan mielikuvitusta kaikkien Mormonin kirjassa esiintyvien nimien keksimiselle.


Allaoleva keskustelu aiheesta miksi Mormonin kirjasta löytyy hepreaa? on käyty alt.religion.mormon-ryhmässä

Joku kysyi, miksi Mormonin kirjan on sanottu kirjoitetun "reformoidulla egyptinkielellä" eikä hepreaksi. Kysymyksestä sukeutui seuraava keskustelu:

Joku lähetti vastaukseksi Mormonin kirjasta jakeet Mormon 9:32-33:

32. Ja nyt katso, me olemme kirjoittaneet nämä muistiinpanot tietojemme mukaan, kirjoitusmerkein, joita meidän keskuudessamme sanotaan uudistetuiksi egyptiläisiksi, koska ne ovat meillä periytyneet ja muuttuneet meidän kielenlaatumme mukaisesti.
33. Ja jos meidän levymme olisivat olleet kyllin suuret, me olisimme kirjoittaneet hebreaksi ...

Vastaus tähän:

Öh, onko kukaan vaivautunut tarkistamaan tätä yhtään? Luulen, että saisitte huomata, että heprea on hyvin paljon tiiviimpi kirjoitusmuoto kuin hieraattinen, puhumattakaan hieroglyfeistä.

Johon joku sanoi:

Minusta tuo on hyvä huomautus. "Puhe on keskitettyä ja kaikki paino pantu tärkeisiin sanoihin. Psalmin 23 hepreankielinen teksti koostuu 55 sanasta; meidän länsimainen käännöksemme vaatii kaksi kertaa niin monta." — An Introduction to the Revised Standard Version of the Old Testament, 1952, s. 63.

Tämän lisäksi muinainen heprea ei käyttänyt vokaaleja, joten kieli oli erittäin tiivistä. Joseph Smith ei luultavasti tiennyt tästä hepreankielen ominaisuudesta. Tästä johtuu, että väite jonkun egyptistä periytyneen kielen asemasta jotenkin "tiiviimpänä" kuin mitä heprea on, on erittäin epätodennäköinen.

Toisaalta, jos Smith olisi sanonut, että kirjoitus oli hepreaa, hän olisi voinut joutua haastetuksi esittämään kopion näkemästään (niin kuin hän teki "reformoidun egyptin" kanssa).

Vastine tähän joltakulta, joka ei vielä ollut nähnyt ylläolevia vastauksia alkuperäiseen kysymykseen:

Egyptin kieli on suppeampaa kuin heprea, ja kun kaiverretaan kallisarvoisesta metallista tehdyille levyille, suppeus on tärkeää.

Vielä joku huomautti lopuksi tähän:

Mistä siis on kotoisin tarve lainata Raamatun kuningas Jaakon versiota niin laajasti? Mikäli suppeus oli tärkeää, luulisi, ettei heidän olisi kannattanut toistaa sitä, mikä meillä jo on. Heillä piti oleman myös vaskilevyt, joten miksi he olisivat kopioineet merkittäviä osia niiltä toiselle levykokoelmalle?

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-10-13 — 2004-08-27