ArtikkelitProfeetan vastauksia sekalaisiin kysymyksiin

Elders' Journal oli kirkon oma lehti, jonka toimituksessa presidentti Joseph Smith oli mukana. Mielenkiintoisia, vaikkakin harhaanjohtavia vastauksia mormoniprofeetalta.

Vastasin kysymyksiin, joita minulle usein esitettiin ollessani viimeistä edellisellä matkallani Kirtlandistä Missouriin, kuten on painettuna Elders' Journal-lehdessä, 1. vsk., n:o 2, sivut 28 ja 29, seuraavaan tapaan:

1. Uskotteko te Raamattuun?

Mikäli uskomme, olemme ainoat ihmiset taivaan alla, jotka niin tekevät, sillä mikään aikamme uskonlahkoista ei tee sitä.

2. Missä suhteessa te eroatte muista lahkoista?

Siinä, että me uskomme Raamattuun, mutta kaikki muut lahkot tunnustavat uskovansa omiin raamatuntulkintoihinsa ja opinkappaleisiinsa.

3. Tuomitaanko kaikki muut paitsi mormonit kadotukseen?

Kyllä, ja suuri osa heistäkin, elleivät he tee parannusta ja noudata vanhurskautta.[1]

4. Kuinka ja mistä saitte Mormonin Kirjan?

Moroni, joka talletti levyt erääseen kukkulaan Manchesterissä, Ontarion piirikunnassa New Yorkissa, ja joka oli kuollut ja kuolleista noussut, ilmestyi minulle ja kertoi minulle, missä ne olivat, sekä antoi minulle ohjeita siitä, kuinka saisin ne haltuuni. Sain ne sekä niiden kera uurimin ja tummimin, joiden avulla käänsin levyt, ja siten syntyi Mormonin Kirja.

5. Uskotteko, että Joseph Smith nuorempi on profeetta?

Kyllä, ja niin on jokainen, jolla on Jeesuksen todistus. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. — Ilm. 19:10

6. Uskovatko mormonit siihen, että kaiken pitää olla yhteistä?

Eivät.

7. Uskovatko mormonit siihen, että pitäisi olla useampia kuin yksi vaimo?

Eivät, ei yhdellä kertaa. Mutta he uskovat, että jos heidän puolisonsa kuolee, heillä on oikeus mennä uudelleen naimisiin. Mutta me emme hyväksy sitä tapaa, joka on saanut jalansijaa maailmassa ja jota suureksi häpeäksemme on harjoitettu meidänkin keskuudessamme, nimittäin että mennään naimisiin viisi tai kuusi viikkoa tai vaikkapa kaksi tai kolme kuukautta puolison kuoleman jälkeen. Me uskomme, että kuolleen muistoa samoin kuin ystävien ja lasten tunteita on kunnioitettava asianmukaisesti.

8. Pystyvätkö he [mormonit] herättämään kuolleita?

Eivät, eikä siihen pysty kukaan muukaan nyt elävä tai koskaan elänyt ihminen. Mutta Jumala voi herättää kuolleita käyttäen ihmistä välikappaleenaan.

9. Mitä merkkejä Joseph Smith antaa jumalallisesta kutsumuksestaan?

Niitä merkkejä, joita Jumala viisaudessaan näkee hyväksi hänen antaa, jotta Hän voisi tuomita maailman oman suunnitelmansa mukaisesti.

10. Oliko Joseph Smith aarteenetsijä?

Kyllä, mutta se ei ollut koskaan kovin tuottavaa työtä, sillä hän sai siitä vain neljätoista dollaria kuussa.

11. Eikö Joseph Smith varastanut vaimonsa?

Kysykää vaimolta, hän oli täysi-ikäinen, hän voi itse vastata puolestaan.

12. Onko ihmisten luovutettava omaisuutensa liittyessään hänen kirkkoonsa?

Ei vaadita muuta, kuin että he ottavat hoitaakseen oman osuutensa kirkon menoista ja tukevat köyhiä.

13. Ovatko mormonit orjuuden lakkauttajien kannalla?

Eivät, ellei ihmisten vapauttamista pappisvallastaja pappien vapauttamista saatanan vallasta pidetä orjuuden lakkauttamisena. Mutta me emme usko neekerien vapaaksi päästämiseen.

14. Yllyttävätkö mormonit intiaaneja sotimaan ja hävittämään?

Eivät, ja ne, jotka tällaista väittivät, tiesivät sen olevan valhetta jo huhun liikkelle pannessaan. Näillä ja vastaavilla jutuilla papit puijaavat kansaa, ja tämä on ainoa syy, miksi lainkaan halusimme vastata heille.

15. Kastavatko mormonit 'Joe' Smithin nimeen?

Eivät, mutta jos he sen tekisivätkin, se olisi yhtä pätevä toimitus kuin lahkolaispappien suorittama kaste.

16. Jos mormonien oppi on tosi, niin miten on käynyt kaikkien niiden, jotka ovat kuolleet apostolien ajoista lähtien?

Kaikkien niiden, joilla ei lihassa ollessaan ole ollut tilaisuutta kuulla evankeliumia ja saada sen toimituksia sellaisen miehen kautta, jolla on valtuus, on saatava se tämän elämän jälkeen, ennen kuin heidät voidaan lopullisesti tuomita.

17. Väittääkö 'Joe' Smith olevansa Jeesus Kristus?

Ei, vaan hän väittää olevansa Hänen veljensä, kuten kaikki muut pyhät ovat tehneet ja nyt tekevät: Matt. 12:49-50, 'Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: 'Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."'

18. Onko Raamatussa mitään kohtaa, joka oikeuttaa teidät uskomaan, että nykyaikana annetaan ilmoitusta?

Onko siinä mitään kohtaa, joka ei oikeuttaisi meitä uskomaan niin? Jos niin on, niin me emme ole vielä kyenneet löytämään sitä.

19. Eikö pyhien kirjoitusten kaanon ole täysi?

Jos se on, niin kirjassa on suuri puutos, muutoin siinä sanottaisiin niin.

20. Mitkä ovat uskontonne perusperiaatteet?

Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettain todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudattiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä. Näistä mainittakoon se, että me uskomme Pyhän Hengen lahjaan, uskon voimaan, hengellisten lahjojen saamiseen Jumalan tahdon mukaisesti, Israelin huoneen takaisin tuomiseen ja totuuden lopulliseen voittoon.


Julkaisin edellä esitetyt vastaukset säästääkseni itseni siltä vaivalta, että joutuisin toistamaan saman tuhannesti yhä uudelleen.
Documentary History of the Church, osa 3, s. 28-30 (8.5.1838)

Teoksesta Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 117-120, MAP-kirkko, 1985.

  1. (Kohta 3) Mormonien pyhät kirjoitukset opettavat todellakin näin.
    Mormonin kirja 1 Nefi 14:10: "... On olemassa vain kaksi kirkkoa; toinen on Jumalan Karitsan kirkko; ja toinen perkeleen kirkko; joka sen tähden ei kuulu Jumalan Karitsan kirkkoon, kuuluu tuohon suureen kirkkoon, joka on iljetysten äiti; ja se on koko maanpiirin portto." Kannattanee lukea 1 Nefi luvut 13 ja 14.
    Opin ja liittojen kirja 1:30: "Ja myös ne, joille nämä käskyt annettiin, saisivat voiman laskea tämän kirkon perustuksen ja johdattaa sen ulos synkeydestä ja pimeydestä, sen ainoan totisen ja elävän kirkon koko maan päällä, johon minä, Herra, olen mielistynyt; tällä tarkoitan kirkkoa yleensä enkä sen yksityisiä jäseniä -"
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-12-09 — 2003-02-02