Artikkelit > Mormonin kirjaMormonin kirjan haaste


Hugh Nibley popularisoi Mormonin kirjan haasteen ja se esitettiin usein hänen oppilailleen Mormonin kirjaa käsittelevällä kurssilla. Perusajatuksena on haastaa kirjan panettelijat yrittämään kirjoittaa samankaltainen eepos, ja samalla annetaan oletettavasti ymmärtää, että se on niin vaikeaa, ettei siitä selviä ilman jumalallista apua.
On jo aluksi huomautettava, että koko jutussa on useita ongelmia. Ensimmäisenä on se hyvin ilmeinen asia, että tämä koe ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Esimerkiksi Koraanin sivuilla on hyvin samankaltainen haaste:

Suura 2:23 Jos epäilette sitä, minkä olemme lähettäneet palvelijallemme, niin tehkää yksikin samanlainen suura ja kutsukaa muita todistajia kuin Jumala, jos olette vilpittömiä.
Suura 10:38 Vai sanovatko he: "Hän on sepittänyt sen!" Sano: Tehkää siis yksi samanlainen suura ja kutsukaa avuksenne, kenet voitte Jumalaa lukuunottamatta, jos kerran puhutte totta.
(Koraanin suom. Jaakko Hämeen-Anttila, Basam Books 1995)

On ihmeteltävä, onko joku mormoni joskus antanut Mormonin kirjan muslimeille tämän haasteen täyttäjänä, tai onko joku muslimi antanut mormoneille Koraanin?
Toinen ongelma liittyy todisteiden käsitteeseen. Koska mormonit väittävät, että Mormonin kirja on lähtöisin Jumalasta, on heidän asiansa tuoda esiin tyydyttävät todisteet tälle väitteelle, mitä he tähän päivään mennessä eivät ole tehneet. "Haaste" on itse asiassa hienoinen yritys siirtää todistustaakka kirjan arvostelijan harteille, ja pitäisi jo senkin vuoksi hylätä.
Kaikkein suurin ongelma Mormonin kirjan haasteessa on kuitenkin se yksinkertainen tosiasia, ettei kirja itsekään yllä haasteen asettamiin vaatimuksiin. Asiaa tarkasteltaessa näemme, että mormoniuskon puolustaja on tehnyt kirjasta suurellisia väitteitä, jotka menevät tavattoman paljon pidemmälle kuin sen laihat todisteet.
Tässä artikkelissa osoitetaan, että "haaste" on pätevä ainoastaan, jos ensinnä oletetaan Mormonin kirjan olevan historiallisesti pätevä, mikä siten johtaa kehäpäätelmään.

Haasteen pääkohdat kommentoituina

1. Kirjoita muinaisesta Tiibetistä historia, joka kattaa ajanjakson 2200 e.a.a. vuoteen 400 j.a.a. Miksi muinaisesta Tiibetistä? Koska tiedät siitä enemmän kuin mitä Joseph Smith (tai kukaan muukaan) tiesi muinaisesta Amerikasta.

Tässä oletetaan, että Mormonin kirja on muinaisen Amerikan historiaa. Mormoniapologistin (uskon puolustajan) harmiksi tästä väitteestä puuttuvat kokonaan todisteet. Varhaisin todiste Mormonin kirjan käsikirjoitukselle ulottuvat ainoastaan paria vuotta sen julkaisua 1830 edeltäville vuosille. Ennen sitä ei ole olemassa minkäänlaisia mainintoja tämän kaltaisesta kirjasta missään muinaisen Amerikan historian arkistossa. Lisäksi on helppo osoittaa kirjasta löytyvät tapahtumat ja esineet aikaansa kuulumattomiksi ja ongelmallisiksi.

2. Olet 23-vuotias.

3. Sinulla ei ole kuin kolmen vuoden muodollinen koulutus, ja olet viettänyt elämäsi takahikiällä maanviljelysyhteisöissä.

Tähän haasteeseen on vastattu yhä uudelleen. Maailmanhistoria on täynnä esimerkkejä nuorista, kouluttamattomista ihmisistä, jotka saivat aikaan suuria kirjallisia teoksia. Muhammed esimerkiksi osasi tuskin lukea, eikä se näytä estäneen häntä kirjoittamasta Koraania, jota laajalti pidetään korkeatasoisena kirjana.

4. Historiasi on kirjoitettava sen pohjalta, mitä nyt tiedät. Joseph Smithillä ei ollut käytettävissään kirjastoa, jossa olisi ollut hänen tarvitsemaansa tietoa. Et saa käyttää kirjastoa. Et saa tutkia mitään.

Meidän on pakko kysyä, kuinka me voisimme tietää yksityiskohtaisesti, mitä Smithillä oli tai ei ollut käytettävissään? Ainoa tapa, jolla tämän väitteen pätevyys voitaisiin todeta, olisi päästä lukemaan jonkun Smithiä 24 tuntia vuorokaudessa seuranneen puolueettoman tarkkailijan päiväkirja. Meillä ei ole mitään sellaista. Sen sijaan me tiedämme, että kirjat, joilla näyttää olleen suurin vaikutus Mormonin kirjaan — m.m. kuningas Jaakon Raamattu ja Ethan Smithin Heprealaisteoria — olivat vapaasti saatavilla Smithin asuma-alueella.

5. Historian on oltava 531 sivua pitkä ja sisältää yli 300 000 sanaa.

Tämä ei kuulu asiaan. Koraani on vielä pidempi kuin Mormonin kirja, ja senkin tuotti oppimaton mies.

6. Paitsi muutamia kielellisiä korjauksia, et saa muuttaa tekstiä. Sihteerillesi sanelemasi ensimmäisen painoksen on säilyttävä iankaikkisesti.

Taaskin venytetään totuutta vähän. Nuo "muutamat" kielelliset virheet ja tavauksen korjaukset nousevat tuhansiin, ja sitä paitsi kirjaan on tehty muutamia muutoksia, jotka korjaavat alkuperäisen ristiriitoja sekä näyttävät heijastavan opillista kehitystä.

7. Historian on kerrottava kahdesta selvälsti erotettavasta ja erillisestä kansasta sekä muista saman ajan kansojen tai ihmisryhmien historioista.

8. Sinun on kuvailtava heidän uskonnollista, taloudellista, poliittista ja sosiaalista kulttuuriaan ja heidän vakiintuneita tapojaan. Kertomuksen pitää kattaa heidän yhteiskuntansa jokainen ilmiö, myös heidän kolikkojensa nimet.

On olemassa lukuisia mielikuvitusromaaneja, jotka kuvailevat erittäin yksityiskohtaisesti täysin keksittyjen kulttuurien sosiaalista elämää ja poliittisia rakenteita. J.R.R. Tolkienin kirjasarja Sormusten Herrasta (Hobitti, Sormusten Herra, Silmarillion jne.) on massiivinen työ, joka kattaa useita tuhansia vuosia Keski-Maan historiaa — se oli olemassa ainoastaan Tolkienin eloisassa mielikuvituksessa. Tolkien meni jopa pidemmälle ja loi syntaktisesti oikeita kieliä useille mielikuvituskulttuureilleen.
Sitä vastoin useampi kuin yksi Mormonin kirjan arvostelijoista on huomauttanut, että kirja on jankuttava, pinnallinen ja epäkypsä. Suurella mormonihistorioitsija B.H. Robertsilla oli seuraavaa sanottavanaan eräästä Mormonin kirjan näkökulmasta:

Nefiläisten joukossa oli muitakin anti-Kristuksia, mutta he olivat pikemminkin sotilaallisia johtajia kuin uskonnollisia uudistajia ... he ovat kaikki samaa sukua ja makua; niin toistensa kaltaisia, että yksi mieli on luonut ne, ja se mieli on ollut nuori ja kehittymätön, vaikkakin hurskauteen taipuva. Murhemielin antamani todisteet osoittavat Joseph Smithin olleen niiden luoja. On vaikea uskoa, että ne olisivat historian tuotteita, että ne olisivat kotoisin hyvin eri aikakausilta, ja että ne olisivat eläneet Amerikan punaisen miehen rodun esi-isien rodun joukossa. (Studies of the Book of Mormon, s. 271)

9. Muuta kirjoitustyyliäsi useaan kertaan. Monet muinaiset kirjoittajat antoivat osansa Mormonin kirjaan, kukin omallaa tyylillään.

Tälle väitteelle on vaikea löytää perusteita. Jo Mormonin kirjan pintapuolinen tutkiminen osoittaa, että aina kun tyyli äkkiä muuttuu, se johtuu luonnostaan kuningas Jaakon Raamatun pitkällisestä lainauksesta. MAP-kirkon oppineet vetävät usein esiin BYU:n suojissa (tuskin mikään objektiivinen asetelma) suoritetun sanatutkimuksen, mutta eivät mainitse niitä myöhempiä tutkimuksia, jotka antavat alkuperäisten kanssa ristiin menevät johtopäätökset.

10. Kudo historiaasi Jeesuksen Kristuksen uskonto ja kristillisen elämäntavan muodot.

Täysin asiaankuulumatonta. Tätä ei ole ollenkaan vaikea saada aikaan.

11. Sinun täytyy väittää, että tasainen kertomuksesi ei ole mielikuvituksen tuotetta, vaan todellista ja pyhää historiaa.

Kirjoittajan väitteet eivät kuulu asiaan. Muhammed väitti, että enkeli Gabriel saneli hänelle Koraanin. Pitääkö meidän uskoa myös häntä ilman todisteita?

12. Sinun täytyy panna kirjaasi 54 lukua, jotka koskevat sodankäyntiä, 21 historiallista lukua, 55 lukua näyistä ja profetioista. Muista, että kun alat kirjoittaa näkyjä ja profetioita, on kertomuksesi täsmättävä pikkutarkasti raamatun kanssa. Sinun täytyy kirjoittaa 71 lukua opista ja kehotuksista, ja sinun täytyy tarkistaa jokainen lause kirjoituksista, muutoin sinut todetaan väärentäjäksi. Sinun täytyy kirjoittaa 21 lukua Kristuksen palvelutyöstä, ja kaiken, mitä väität hänen sanoneen ja jokaisen kirjaasi kirjoittamasi todistuksen on täsmättävä ehdottomasti Uuden testamentin kanssa.

Tämä on itse asiassa erittäin helppoa, jos on kasvatettu kristityssä kodissa, ja jos siteeraa Raamattua laajalti. Oikeastaan on sanottava, että olisi vaikea epäonnistua tässä kohdassa, kun otetaan huomioon Mormonin kirjan syntyä ympäröivät olosuhteet.
Tässä kohdassa ilmenee kuitenkin myös muita ongelmia. Mormonin kirja täsmää kylläkin yksityiskohtaisesti yhden kristillisen lahkon (protestantismin) kanssa, mutta ei ollenkaan Vanhan testamentin juutalaisuuden kanssa.

13. Monien kirjoituksessasi antamien faktojen, väitteiden, ideoiden ja lausumien absoluuttisina totuuksina on oltava yhteensovittamattomia maailman yleisesti kannattamien uskomusten kanssa. Joidenkin näistä maailman uskomista asioista pitää olla päinvastaisia omien väitteidesi kanssa.

On erittäin vaikeaa nähdä tämän kohdan asiaankuuluvuus. Onko meidän vedettävä se johtopäätös, että L. Ron Hubbard [skientologian perustaja] oli näkyjen näkijä, koska hänen mietteensä psykologiasta olivat täysin ihmisen mielen tieteellisen mallin vastakohtia? On hyvin helppo nähdä hurjia näkyjä, jotka tuottavat perusteettomia teorioita: on paljon vaikeampi päästä totuuteen.

14. Kertomuksessasi on oltava todellisia matkustustapoja; käyttivätkö nuo muinaiset ihmiset tulta vai eivät; kuvaus heidän vaatetuksestaan, viljastaan, surutyöstään ja hallitustyypeistään. Sinun on keksittävä noin 280 uutta nimeä, jotka kestävät yli aikojen tutkimuksen, mitä tulee niiden oikeaan käyttöön ja alkuperään.

Mormonin kirja epäonnistuu tässä kohdassa täydellisesti. Emme tunne mitään muinaista amerikkalaista kulttuuria, joka olisi käyttänyt hevosia, karjaa, vuohia, elefantteja, vaunuja, silkkiä, pellavaa, vehnää jne.
Lisäksi Mormonin kirjan nimillä näyttää olevan paljon maallisempi alkuperä kuin mihin tässä vihjataan.

15. Sinun on käytettävä oikein sanantapoja, vertauksia, kielikuvia, kertomuksia, selityksiä, kuvailuja, puhetta ja eeppistä lyriikkaa.

Tämä on taaskin asiaankuulumatonta. Monet romaanit sisältävät juuri näitä ominaisuuksia, monissa tapauksissa paljon paremmalla kirjallisella voimalla kuin Mormonin kirja.

16. Sinun on kutsuttava kykenevimmät oppineet ja asiantuntijat tutkimaan tekstiä huolella, ja sinun on ponnisteltava ahkerasti saattaaksesi kirjasi sellaisten henkilöiden käsiin, jotka innokkaasti julistavat sen väärennökseksi, ja jotka ovat kykenevimmät paljastamaan sen jokaisen vian.

Tämä on tehty yhä uudelleen Mormonin kirjalle, ja yhä uudelleen se on julistettu väärennökseksi.

17. Läpikotaisen tutkimuksen, tieteellisen ja historiallisen todistusaineiston sekä arkeologisten löytöjen seuraavien 125 vuoden aikana on varmennettava sen väitteet ja osoitettava jokaisen yksityiskohdan olevat todellinen, sillä monet yksityiskohdat, joita olet laittanut historiaasi, ovat vielä Tiibetin maan peitossa.

Kuten jo edellä on huomautettu, Mormonin kirja on epäonnistunut jokaisessa arkeologisessa kokeessa, jolle se on pantu. Tämän kirjoittaja ei tiedä yhdestäkään mormonikirkon ulkopuolisesta arkeologista, joka pitäisi Mormonin kirjaa luotettava oppaana esihistoriallisessa Amerikassa.

18. Sinun on julkaistava kirjasi jokaiselle kansakunnalle, heimolle, kielelle, ja kansalle, ja julistettava sen olevan Jumalan sanaa ja toinen todistus Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.

Vielä kerran on todettava, että kirjailijan tekemät väitteet eivät kuulu asiaan. Tärkeää on se, voidaanko väitteet todistaa vai ei.

19. Kirjasta ei saa löytyä yhtään mieletöntä, mahdotonta tai ristiriitaista väitettä. Tarinassasi ei saa olla yhtään väitettä, joka on ristiriidassa muualla kirjassa löytyvistä väitteistä.

Eter 15:31 kuvailee miten onneton Siis — saatuaan miekaniskun, joka irrotti hänen päänsä irti ruumiista — nousi käsiensä varaan ja ponnisteli saadakseen ilmaa ja kuoli vihdoin. Vuoden 1830 Mormonin kirjan versiossa, Moosia 21:28, kuningas Benjaminin sanotaan voivan tulkita kaikki kaiverrukset. Ikävä kyllä hän oli kuollut tuohon aikaan. 2 Nefi 19:1 asettaa Punaisen meren Jordanin tuolle puolen, Galileaan. Itse asiassa se on yli 400 kilometriä Galileasta etelään, Egyptissä.

20. Monia teorioita ja ideoita sen alkuperästä on noustava esiin, ja kun tosiasiat on löydetty ja tutkittu, niiden teorioiden on osoittauduttava vääriksi. Olet väittänyt, että tietosi tulee jumalallisesta lähteestä, ja tämä väite pysyy jatkuvasti ainoana mahdollisena selityksenä. Tämän selityksen voima ei saa vähetä ajan kuluessa, vaan itse asiassa kasvava siihen pisteeseen, että siitä tulee ainoa looginen selitys.

Kuten yllä jo on huomautettu, ainoat Mormonin kirjan jumalalliseen alkuperään uskovat ovat hartaita mormoneja. Muu maailma on "tutkittuaan tosiasiat" päässyt siihen tulokseen, että selitys sen alkuperälle on huomattavasti proosallisempi ja yksinkertaisempi.

21. Kirjasi on pantava toteen monia Raamatun profetioita jopa juuri sillä tarkalla tavalla, jolla se on tullut esiin, kenelle se annettiin, sen tarkoitukset ja saavutukset.

Koska Raamatun profetiat ovat lievästi sanoen epätarkkaa tiedettä, on melko helppoa löytää Raamatun jakeita, jotka voidaan tulkita uudelleen sopimaan kunkin omiin johtopäätöksiin. Muslimit ovat löytäneet Raamatun profetioita Muhammedista, baha'i-uskoiset Baha-ullahista jne. Lista on loputon.

22. Kutsu taivaasta alas enkeli keskellä päivää ja saa hänet antamaan todistuksensa neljälle yhteisösi rehelliselle, arvostetulle jäsenelle, että kirjoituksesi on Jumalan sanaa. Näiden todistajien on vietävä enkelin todistus maailmalle, ei voiton tai hyödyn toivossa, vaan suurin uhrauksin ja ankaraa vainoa kestäen, jopa kuolinvuoteilleen. Sinun täytyy panna tuo todistus koetukselle tulemalla näiden miesten viholliseksi.

Ensinnäkin meillä on tässä korkeintaan toisen käden tietoa. Meillä ei ole mitään keinoa saada selville, näkivätkö nämä miehet todella enkelin, vai kuvittelivatko he, vai olivatko he epärehellisiä.
Toiseksi Mormonin kirja ei suinkaan ole ainoa kirja, jossa on vastaava todistus. Smithin entinen kannattaja, James Strang, perusti oman mormonismilahkonsa Josephin kuoleman jälkeen, ja tuotti oman käännöksensä "Laabanin vaskilevyistä". Se tunnetaan nimellä "Herran lain kirja", ja siinä on seitsemän silminnäkijän todistus siitä, miten he näkivät levyt, joista kirja oli käännetty, ja koskettivat niitä. Jos seuraa mormonien logiikkaa sellaisen todistuksen voimasta, olisi heidän pitänyt kanonisoida Herran lain kirja aikoja sitten.

23. Tuhansien suurten miesten, älyn jättiläisten, kansallisten ja ylikansallisten henkilöiden ja tutkijoiden on 125 vuoden ajan hyväksyttävä historiasi ja sen opetukset jopa antamalla henkensä mieluummin kuin kieltämällä todistuksensa siitä.

Taaskin on huomautettava, että tämä pätee useisiin lahkoihin ja uskoihin. Baha'ullahin seuraajat, joita kutsutaan bahai'ksi, joutuivat Persiassa muslimienemmistön armottomasti vainoamiksi vuosisadan vaihteessa. Lahko menestyy yhä nykyään, sillä on useita miljoonia seuraajia ympäri maailman, ja tämä huolimatta siitä, että vaino yhä jatkuu Iranin kaltaisissa islaminuskoisissa maissa.

24. Sinun täytyy sisällyttää tekstiisi tämä lupaus: "Ja kun te nämä saatte, minä kehoittaisin teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eikö tämä kaikki ole totta; ja jos te kysytte vilpittömällä sydämellä ja vakain mielin, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa teille siitä totuuden Pyhän Hengen voimalla."

Kuinka vaikeaa on sisällyttää tekstiin tuollainen lupaus?

25. Lähetyssaarnaajien on todistettava maailmalle 125 seuraavan vuoden kuluessa, että he tietävät kirjan olevan totta, koska he ovat kokeilleet lupausta ja huomanneet sen todeksi. Totuus ilmoitettiin heille Pyhän Hengen voimalla.

26. Yli 50 000 kykenevän myyntimiehen on uskottava kirjaasi niin vahvasti, että he uhraavat elämästään ilomielin kaksi vuotta tai enemmän jakaakseen sitä kaikkialle maailmaan. Paitsi että he maksavat kulunsa itse näiden vuosien aikana, he myös palaavat todistaen, että heidän siihen kuluttamansa aika kuuluu heidän elämänsä huippukokemuksiin. He eivät saa vaivoistaan palkaksi muuta kuin ilon saada jakaa kirja muiden kanssa.

27. Kirjasi on kohotettava miljoonien ihmisten standardeja, ja sitä paitsi tehtävä se niin, että heistä tulee yksi niistä, jotka muodostavat aikansa moraalisen, eettisen ja dynaamisen ihmeen. Heistä täytyy tulla maailmankuuluja tämän vuoksi.

Sanottakoon jälleen, ettei MAP-kirkon lähetyssaarnaaminen ole mitenkään ainutlaatuista. Kaikenkaltaiset uskovaiset tuntevat velvollisuudekseen jakaa uskonsa, usein uhraamalla paljon henkilökohtaisesti. Muistettakoon vain Jehovantodistaja-parkoja, jotka uskollisesti marssivat katuja joka päivä, eikä heitä usein tervehdi muu kuin nenän edestä kiinni lyöty ovi tai kova sana.

Mitä tulee Mormonin kirjan kykyyn kohottaa seuraajiensa standardeja, ei tämäkään ole ainutlaatuista. Kaikkien uskontojen vitsi on juuri siinä, että ne kehottavat ihmiskuntaa elämään parempaa elämää.

28. Seuraavien 20 vuoden ajan sinun on nähtävä, miten seuraajasi ja sinä itse, perheesi ja rakkaimpasi joutuvat vainotuiksi, ajetaan pois kodeistaan kerran toisensa jälkeen, hakataan, kidutetaan, nälkiintyvät, palelevat ja tulevat tapetuiksi. Kymmenien tuhansien on kestettävä kovia koetuksia läsnäollessasi vain, koska he uskovat väitteisiisi siitä, miten kirjoituksesi muinaisesta Tiibetistä ovat saaneet alkunsa.

Tämä on kohdan 23 toistoa.

29. Sinun ei ole sallittua saada voittoa työstäsi, vaan menetät usein kaiken mitä omistat. Kuten sinuun uskovatkin, sinun täytyy alistua mitä kamalimpaan vainoon. Ja lopulta tällaisten 20 vuoden jälkeen sinun on annettava oma henkesi raakalaismaisella ja brutaalilla tavalla, koska todistat kirjasi historian totuudesta. Tämä sinun on tehtävä halukkaasti.

On muitakin palkintoja kuin rahallinen palkka. Joseph Smith kärsi ehkä rahallisesti, mutta hänellä oli jotain mitä kaikki ihmiset kaipaavat — valtaa, ja seuraajiensa sokea kunnioitus ja ihailu. Monet kärsisivät ilomielin henkilökohtaisia koetuksia saadakseen sellaisen seuraajajoukon. [Suom.huom. Smith ei sitä paitsi kyllä mennyt "halukkaasti" tai viattomana kuin "lammas teuraaksi" hänkään, vaan tappoi kaksi ahdistelijaansa ennen omaa kuolemaansa, ja oli rikkonut lakia ym.]

30. Aloita juuri nyt, ja saa aikaan tämä 2600 vuotta kattava historia, ei suinkaan yhteisösi rauhallisessa ilmapiirissä, vaan mitä vaikeimmissa oloissa, mihin sisältyy m.m. se, että sinut ajetaan pois kodistasi useita kertoja, ja henkeäsi uhataan jatkuvasti. Ole hyvä ja valmista kirjasi sekä puhu ympäri eräs ystäväsi kiinnittämään tilansa saadakseen rahaa kirjan painamiseen — tee kaikki tämä 60 päivän kuluessa.

Väite Mormonin kirjan valmistumisesta 60 päivän aikana ei kerro koko tarinaa. Itse sanelu jatkui 7.4.1829 lähtien heinäkuun alkuun saakka — se merkitsee noin 80 päivää. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Smithillä olisi ollut vain nuo 80 päivää aikaa miettiä tarinaansa. Hän oli ryhtynyt tehtävään jo yli vuotta aiemmin, ensin vaimonsa Emman, sitten Martin Harrisin toimiessa kirjurina. Tuloksena olivat ne Mormonin kirjan 116 sivua, jotka Martin Harris sai viedä kotiin näyttääkseen niitä epäuskoiselle perheelleen, ja jotka hän sitten "hukkasi". Tämän jutun ydin on siinä, ettei mikään estänyt Smithiä miettimästä tarinaansa tuona vuoden väliaikana. Hän olisi saattanut jopa tehdä muistiinpanoja.

Loppulause

Kuten olemme nähneet, useat haasteen kohdista ovat Mormonin kirjan historiaan asiaankuulumattomia, toiset ovat helposti muiden romaanien toistettavissa, ja viimein muutamat kohdista eivät edes sovellu Mormonin kirjaan itseensä, kuten arkeologinen paikkansapitävyys. Emme siis näe mitään pakottavaa syytä epäillä, että Mormonin kirja olisi yliluonnollista alkuperää: sen sijaan näemme, että se soveltuu oikein hyvin paljon maallisempaan teoriaan — että kirja sai kokonaan alkunsa Joseph Smithin mielessä.

Lisätietoja

Lisätietoa Olisiko Smith pystynyt kirjoittamaan Mormonin kirjan?
Lisätietoa Keskustelua haasteesta eräällä postilistalla
Lisätietoa Smithsonian-instituutin lausunto
Lisätietoa Ethan Smithin kirja Heprealaisteoria

Muita sivuja

Lisätietoa Baha'i-sivu
Lisätietoa Sivu Koraanista | Toinen samanlainen | Kolmas
Lisätietoa Strangiittien todistus
Lisätietoa Sivu Tolkienista
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-11-19 — 2004-08-27