Usein kysyttyä


Keitä ovat mormonit?
Suurimman mormonikirkon virallinen nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Sen perusti 24-vuotias Joseph Smith nuorempi v. 1830 New Yorkin osavaltiossa. Alkuperäisestä kirkosta on eronnut lukuisia ryhmiä, mm. Uudelleenorganisoitu MAP-kirkko, strangiitit ja monia Joseph Smithin moniavioisuusopin kannattajia.  Kirkon nimi
Joseph Smith julisti, että Jumala itse oli laatinut MAP-kirkon "ainoana oikeana ja elävänä kirkkona koko maan päällä" (OL 1:30)
MAP-kirkko väittää, että heillä ainoastaan on tosi pappeus, jolla on valtuus toimia Jumalan nimessä. Profeetta-presidentti johtaa sitä kahden neuvonantajansa kanssa. Seuraavana hierarkiassa on Kahdentoista apostolin koorumi ja suuri ryhmä miehiä, joita kutsutaan seitsemänkymmeniksi.
 Kirkon johto
Mormoneilla on ohjekirjoinaan neljä pyhää kirjaa, ns. standarditeokset: Raamattu, Mormonin kirja, Opin ja liittojen kirja sekä Kallisarvoinen helmi.
 MAP-kirkon omat pyhät kirjat

Kuinka paljon heitä on?
Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan n. 3.300 rekisteröityä MAP-kirkon jäsentä. Kirkon omien tilastojen mukaan heitä oli v. 1999 4.403 ja v. 2002 4.476. Muiden mormonilahkojen edustajia ei liene Suomessa ollenkaan.
Koko maailmassa kirkon kirjoissa on n. 14 miljoonaa jäsentä. Tähän lukuun sisältyy kuitenkin monia, jotka eivät aktiivisesti toimi kirkossa. Noin puolet jäsenistä asuu Yhdysvalloissa.  Tilastotietoja

Miksi mormonilähetyssaarnaajat käyvät koputtelemassa ihmisten ovia?
MAP-kirkko väittää, että minkään muun kirkon kaste ei kelpaa, vaan jonkun miehen, jolla on mormonikirkon pappeuden valtuus, on kastettava syntejään katuva ja uskoon tullut ihminen, jotta kaste pätisi ja henkilö voisi pelastua. He uskovat myös, että avioliitto on ikuinen, ja jotta se voisi olla pätevä, on sen saatava ns. sinetöinti jossakin mormonitemppelissä. Tätä viestiä he vievät maailmalle.
 Sinulle, joka tutkit mormonikirkkoa

Onko mormonikirkko vain yksi monista protestanttisista uskonsuunnista?
Ei. MAP-kirkko sanoo olevansa Jeesuksen oma, jumalallisesti palautettu kirkko. Se hylkää kaikkien muiden kirkkojen pätevyyden — ne ovat luopuneet alkukirkosta ja ovat vääriä. Jotkut sen perusopeista asettavat sen hieman eri asemaan näihin verrattuna.
 Onko Jehova Jeesus vai sama kuin Elohim?

Mikä on Mormonin kirja (lyh. MK)?
Mormonin kirja sisältää siihen uskovien mukaan kolmen eri Amerikkaan purjehtineen kansanryhmän tarinat.
1. Jaredilaiset
(Eterin kirjassa) tulivat Uuteen maailmaan Baabelin tornilta. Heidän kieltänsä ei ehditty sekoittaa.
2. Mulekilaiset
saapuivat Amerikkaan Jerusalemista v. 586 e.Kr.
3. Suurin ryhmä oli Lehin perhe. Kahdesta hänen pojistaan, Nefistä ja Laamanista, tuli keskenään riitelevien nefiläisten ja laamanilaisten johtajia.

Näiden kahden viimemainitun ryhmän viimeisessä taistelussa n. vuonna 421 j.Kr. hävisivät nefiläiset melkein täydellisesti. Moroni, viimeinen eloonjäänyt, hautasi sivilisaationsa aikakirjat Kumoran kukkulaan. Laamanilaisista tuli Amerikan intiaaneja. Satoja vuosia myöhemmin johdatti ylösnoussut, enkeliksi muuttunut Moroni Joseph Smithin kultaisten levyjen luo. Smith käänsi sitten aikakirjat ja julkaisi ne v. 1830 nimellä Mormonin kirja.

Mikä on Opin ja liittojen kirja (lyh. aiemmin LK, nyk. OL)?
Opin ja liittojen kirja sisältää 138 lukua ja kaksi virallista julistusta. Ensimmäiset 135 lukua sisältävät Joseph Smithin saamia jumalallisia ilmoituksia vv. 1823-1844, luku 136 on ilmoitus Brigham Youngille v. 1847, ja luku 138 on ilmoitus presidentti Joseph F. Smithille v. 1918.
 Opin ja liittojen kirja
Virallinen julistus n:o 1 on vuodelta 1890. Sitä nimitetään englanniksi usein manifestin nimellä, Manifesto. Se julisti moniavioisuuden harjoittamisen kauden virallisesti päättyneeksi.  Moniavioisuus
Julistus n:o 2 on vuodelta 1978, ja siihen perustuen afrikkalaista verta kantavatkin saivat oikeuden pappeuden virkoihin ja temppeliseremonioihin.  Rasismi

Mikä on Kallisarvoinen helmi (lyh. KH)?
Kallisarvoiseen helmeen sisältyvät seuraavat tekstit:

  1. Mooseksen kirja. Osa Joseph Smithin tekemää "innoitettua" raamatunkäännöstä.
  2. Aabrahamin kirja. Smithin käännös egyptiläisistä papyruksista.
  3. Joseph Smithin Matteus. Ote Joseph Smithin v. 1831 tekemästä raamatun innoitetusta käännöksestä, Matt. 23:39 ja luku 24.
  4. Joseph Smithin historia. Teoksesta Kirkon historia, osa 1, luvut 1-5.
  5. Uskonkappaleet. Lista kolmestatoista erityisestä dogmasta, kirj. 1842.

Miksi olet kopioinut heidän pyhät kirjat sivuillesi?
Asia on todellisuudessa niin, että minä olen digitalisoinut kaikki mormonien suomenkieliset pyhät kirjoitukset vv. 1998-1999. Itse asiassa heillä oli tapana kopioida niitä minun sivuiltani, ennen kuin kirkko vihdoin viimein pani ne itse esille. Heillä on siis ollut suuri hyöty työstäni ja sivuistani. Lisäksi sivustollani on kirjoituksia, jotka kirkon alkuaikoina olivat erittäin tärkeitä, mutta jotka sen teologian muuttuessa on kaikessa hiljaisuudessa poistettu käytöstä. Suomenkieliset kirkon viralliset teokset eivät valitettavasti vastaa alkuperäisiä englanninkielisiä, koska ne suomennettiin vasta 1950-luvulla.

Mikä on Journal of Discourses (lyh. JOD)?
journalofdiscoursesfpletterthumb.jpg (6452 bytes)Kirjasarja käsittää 26 osaa ja se on kokoelma MAP-kirkon presidenttien ja apostolien saarnoja n. 35 vuoden ajalta. Kirkolla on ollut useita miehiä, jotka on erityisesti asetettu kirjaamaan puheita. Ykkösosan alussa on silloisen Ensimmäisen presidenttikunnan, Brigham Youngin, Heber C. Kimballin ja Willard Richardsin julkaisemiseen valtuuttava kirje päivätty 1.6.1853. Sarja on mukana esim. Infobase-cd-levyllä, ks.  Kirjallisuutta. Ne ovat myös saatavilla tällä sivustolla tekstitiedostoina. Journal of Discourses
Tähän saarnakokoelmaan viitataan jatkuvasti MAP-kirkon julkaisuissa ja konferenssipuheissa. Mormonit eivät ollenkaan pidä siitä, että kirkon arvostelijat viittaavat tähän kokoelmaan sisältyviin teksteihin, vaikka he itse niitä siteeraavatkin silloin kun se heidän tarkoituksiinsa sopii.

Missä ovat ne egyptiläiset papyruskääröt, joita Joseph Smith käytti kääntäessään Aabrahamin kirjan?
Smith osti apulaisineen kokoelman muumioita ja papyruskääröjä niitä näyttelevältä kiertelevältä mieheltä v. 1835. Yhdestä näistä kääröistä tuli Smithin Aabrahamin kirjan perusta. Smithin kuoltua hänen leskensä piti kokoelman. Koska hän ei muuttanut muiden mormonien kanssa Utahiin, se jäi Keski-Länteen. Lopulta ne joutuivat chicagolaiseen museoon. MAP-kirkko hankki ne New Yorkin Metropolitan-taidemuseolta v. 1967. Nykyään ne ovat kirkon arkistoissa Salt Lake Cityssä, Utahissa. Lisätietoa Aabrahamin kirja

Miksi mormonit käyttävät Raamatusta kuningas Jaakon käännösversiota 1600-luvulta?
Mormonit uskovat Raamattuun "sikäli kuin se on oikein käännetty". Heidän mukaansa teksti on käynyt läpi paljon toimitusta ja sen sisältö on muuttunut. Siksi he eivät pidä Raamattua yhtä luotettavana kuin esim. Mormonin kirjaa, joka on käännetty suoraan alkuperäisistä teksteistä. He pitävät kuitenkin juuri kuningas Jaakon käännösversiota vähiten vääristyneenä. He painavat omaa Raamattuaan, johon on lisätty mormonien omia alaviitteitä, sanakirja ja aiheenmukainen opas. Nämä on varustettu ristiviitteillä heidän muihin pyhiin kirjoituksiinsa ja antavat teksteille mormonismin mukaiset selitykset.

Miksei mormonien kirkoissa ole ristejä?
Mormonit eivät halua pitää ristiä koruina tai rakennuksissaan tai kokoussaleissa (aiemmin kappeleiksi kutsumissaan kirkkorakennuksissa). Heidän mukaansa sen symbolismin alkuperä on pakanallinen ja sitä paitsi se korostaa Kristuksen kärsimystä ja kuolemaa eikä hänen ylösnousemustaan. Apostoli Bruce R. McConkie selitti:

Lahkolaismaailma luulee väärin, että hänen (Kristuksen) kidutuksensa ja kärsimyksensä huippu tapahtui ristillä ... — näkemys, jota he pitävät ainaisesti esillä käyttämällä jatkuvasti ristiä uskonnollisena symbolina. Tosiasiassa on niin, että vaikka kärsimys ristillä olikin ankara ja vaikea, niin suurimmat tuskat kärsittiin Getsemanen puutarhassa. Mormon Doctrine, s. 555

Miksi minun pitäisi välittää siitä, mihin mormonit uskovat?
Ennemmin tai myöhemmin joku tutuistasi tai ystävistäsi liittyy MAP-kirkkoon, tai sitten lähetyssaarnaajat käyvät ovellasi. Heitä on maailmalla n. 70 000, ja n. 250 000 henkeä kastetaan vuosittain kirkon jäseniksi. On hyvä tietää asiasta jotakin.

Olen kuullut, että Mormonin kirjaa tukee suuri määrä arkeologista todistusaineistoa. Onko näin?
Ei. Kirkon perustamisesta kuluneiden yli 180 vuoden aikana ei ole löydetty minkäänlaisia esineitä, kirjoitusta tai muunlaisia todisteita siitä, että Mormonin kirjan kansat olisivat todella eläneet Amerikassa. Mormonitutkijat kiistelevät alueista, joilla kirjan tapahtumat olisivat voineet tapahtua, mutta eivät ole pystyneet piirtämään karttaa, jolla Mormonin kirjan kaupungit olisi sijoitettu todellisiin paikkoihin. Joseph Smith piirsi muistiin muutamia merkkejä nefiläisten kirjoituksesta. Mistään päin Amerikkaa ei ole löytynyt vastaavia merkkejä. Mormonit viittaavat mayojen jälkeensä jättämiin mahtaviin raunioihin Guatemalassa ja Meksikossa. Mayoilla oli kuitenkin oma pakanallinen uskontonsa ja historiansa, joilla ei ole mitään tekemistä Mormonin kirjassa kuvailtujen kansojen kanssa. Amerikan muinaisten kansojen historiassa ei ole sellaista aukkoa, johon Mormonin kirjan kuvailemat tapahtumat, sodat, kulttuurit, esineet, kielet ym. sopisivat.

Jos MAP-kirkko ei ole totta, miksi se kasvaa?
Ensinnäkään kasvu sinänsä ei välttämättä ole merkki jonkin sanoman totuudesta. Vertauskohteeksi voidaan ottaa minkä tahansa muun liikkeen ilmiömäinen kasvu: vaikkapa Rooman valtakunnan jumaliston ideologia tai amerikkalainen Assemblies of God, joka on kasvanut melkoista vauhtia ja on nuorempi kuin MAP-kirkko.
Mormonikirkon sanoma viehättää monia perhearvojen ja moraalisäädösten pohjalta. Jotkut liittyvät kirkkoon, koska joku läheisistä on kuollut, ja kirkko lupaa ainaista yhdessäoloa tuonpuoleisessa. Useimmilla käännynnäisillä on vain pinnalliset tiedot kirkon todellisesta teologiasta ja historiasta. Siksi toiseksi MAP-kirkon kasvu näyttää jatkuvasti hidastuvan. Lisätietoa Tilastotietoja

Opettaako MAP-kirkko, että Jumala on joskus ollut ihminen toisella planeetalla ja kehittynyt siitä tämän maailman Jumalaksi?
Kyllä. Joseph Smith julisti: Jumala itse oli kerran sellainen kuin me olemme nyt, korotettu ihminen, joka istuu korotettuna valtaistuimella tuolla taivaissa! (Profeetta Joseph Smithin opetuksia s. 343).
Eräs toinen kirkon johtajista sepitti lauselman: Sellainen kuin ihminen on, Jumala oli kerran; sellaiseksi kuin Jumala on, ihminen voi tulla. (The Gospel Through the Ages, Hunter, ss. 105-106 ja Uskonkappaleet, James E. Talmage s. 477).
Brigham Young saarnasi: Maailman silmissä, sen pimenneiden ja virheellisten perinteiden valossa, näyttää naurettavalta, että Jumala on kerran ollut äärellinen olento. (Deseret News, 16.11.1859, s. 290).
Mormonismi ei oikeastaan ole yksijumalaisuutta vaan henoteismia: palvotaan omaa, Maan jumalaa, jonka nimi on Eloheim, mutta hänellä on puolestaan isä ja äiti; jumala on myös joskus ollut ihminen ja käynyt läpi saman prosessin kuin me nyt. Mormonit uskovat siis, että Taivaan Isä on aikoinaan syntynyt jonkun muun planeetan jumalan ja tämän vaimon henkilapseksi. Elettyään jonkin aikaa henkiolentona "aikaisemmassa olemassaolossa" hänet lähetettiin jollekin toiselle planeetalle, jossa hän syntyi ihmiseksi. Siellä hän eli ja kasvoi, meni naimisiin, kuoli ja nousi ylös, meni taivaaseen ja lopulta tuli Jumalaksi meidän Maallemme. Hän ja hänen ylösnoussut vaimonsa jatkavat henkilapsien saamista taivaassa.

Opettaako MAP-kirkko, että hyvistä mormoneista voi tulla jumalia omiin maailmoihinsa?
Kyllä. Kuten eräs heidän johtajistaan kirjoitti: … koska kuolevaiset olennot ovat Taivaallisten vanhempien henkilapsia ... niin viime kädessä on mahdollista, että jotkut heistä tulevat korotetuiksi jumaluuteen. (The Gospel Through the Ages, Hunter, s. 104)
Brigham Young julisti: Älyllisten olentojen on suunniteltu tulla jumaliksi, niin, Jumalan pojiksi, asuakseen jumalien luona. (Brigham Youngin saarnoja, s. 245)
Mormonimies vaimoineen voi siis toivoa tulevansa jumalaksi jollekin toiselle planeetalle, mikäli on uskollinen "evankeliumin liitoille", maksaa kymmenyksensä, ottaa osaa mormonien temppelirituaaliin jne. Sama kierto on jatkunut iankaikkisesta iankaikkiseen.

Uskooko MAP-kirkko yhä moniavioisuuteen?
Kyllä. Moniavioisuuden oppi on yhä kirkon pyhässä kirjassa Opin ja liittojen kirja, luku 132. Mormoneille opetetaan, että moniavioisuutta ei harjoiteta maan päällä, mutta se sallitaan taivaassa. Jos temppeliavioliiton solminut mormonimies jää leskeksi, hän voi hankkia toisen sinetöinnin temppelissä toisen naisen kanssa. Tämä takaa hänelle kaksi vaimoa taivaassa. Lisätietoa Moniavioisuus on kuitenkin niin arka aihe, että sitä vältellään kaikin mokomin.

Onko Mormonin kirja käännös muinaisesta kirjoituksesta? Missä kultalevyt ovat nykyään?
Mormonin kirjan väitetään olevan vanhasta maailmasta uuteen kauan ennen Kolumbusta siirtyneiden kolmen ihmisryhmän aikakirjoja. Yhden heprealaisten ryhmän sanotaan saapuneen Amerikkaan n. vuonna 600 e.a.a. Tämän ryhmän kirjuri selitti: "Minä kirjoitan isäni kielellä aikakirjaa, jossa yhdistyy juutalaisten tietous ja egyptiläisten kieli." (MK 1 Nefi 1:2) Nämä aikakirjat kuuluvat säilyneen kultaisilla levyillä, jotka myöhemmin haudattiin Kumoran kukkulaan ylisessä New Yorkin valtiossa. Enkeli ohjasi Joseph Smithin niiden sijaintipaikalle, missä hänen sallittiin kaivaa ne esiin. Kun Smith sai niiden käännöksen valmiiksi, levyt palautettiin enkelille.
Ei kuitenkaan ole olemassa mitään todisteita siitä, että Mormonin kirjan kansat milloinkaan olisivat olleet olemassa. Smith väitti kopioineensa levyiltä näytteen nefiläisten kirjoitusjärjestelmästä. Se näyttää enemmänkin kokoelmalta yhteenkoottuja kirjoitusmerkkejä, jotka on pantu ylösalaisin, sivuittain, takaperin jne. ilman mitään järjestystä. Ei ole olemassa mitään todisteita tällaisen kirjoituksen käytöstä. Meksikossa ja Guatemalassa on lukuisia esimerkkejä mayojen kirjoituksista eri rakennuksissa ja monumenteissa, mutta Smithin löytämikseen väittämien merkkien kaltaisesta kirjoituksesta ei ainoatakaan.

Onko Mormonin kirjan ensipainoksia saatavilla?
Harvinaisen alkuperäispainoksen kappaleen hinta kohoaa hintaluokkaan 50 000 Yhdysvaltain dollaria. Kristuksen yhteisö (ent. Uudelleenorganisoitu MAP-kirkko) painaa siitä halpoja näköispainoksia, ISBN 0-8309-0025-X.

Meitä on pyydetty lukemaan Mormonin kirja ja rukoilemaan saadaksemme todistuksen sen totuudesta. Pitäisikö meidän tehdä niin?
Rukoilijalle selitetään, että hänen on jo etukäteen uskottava vilpittömästi kirjan totuuteen, muuten ei voi saada todistusta. Tällaisen rukoilemisen antama vastaus on heikko todiste. Jos rukoileminen riittäisi aitouden todistajaksi, ei varmastikaan olisi olemassa niin monia eri uskontoja. Omat halumme ja toiveemme voivat johtaa meidät harhaan. Ei ole hyvä uskoa mihinkään vain, koska haluaa uskoa juuri sen asian olevan totta.
Koska Mormonin kirjan väitetään olevan aito historiallinen dokumentti, se pitäisi pystyä todistamaan aidoksi normaalein keinoin.

Kertooko ja opettaako Mormonin kirja mormonismin opeista?
Ei. Monet olettavat, että luettuaan Mormonin kirjan heillä on todenmukainen ja tyhjentävä kuva mormonismin opeista. Erot kirjan ja mormonismin välillä ovat kuitenkin huikeat. Kirjassa opetetaan yhdestä Jumalasta. Siinä mainitaan taivas ja helvetti, ei kolmea kirkkauden astetta. Siinä ei puhuta mitään temppeliavioliitosta ajaksi ja iankaikkisuudeksi, tai muista salaisista toimituksista. Se ei opeta, että kuolleet on kastettava. Siinä ei puhuta ihmisen aikaisemmasta olemassaolosta eikä iankaikkisesta kehityksestä. Siinä ei hyväksytä moniavioisuutta. Kirja on rasistinen — tummaa ihoa pidetään kirouksena, valkoinen iho on tavoiteltava. Smith kirjoitti kirjan 1820-luvun lopussa. Seuraavien 15 vuoden aikana hänen oppinsa kävivät läpi radikaaleja muutoksia, jotka näkyvät myöhemmissä kirjoissa Opin ja liittojen kirja sekä Kallisarvoinen helmi.
Lisätietoa Ristiriitoja
Lisätietoa Rasistisia lausuntoja

Minkälaisia toimituksia mormonien temppeleissä suoritetaan?
Temppelitoimitusten tarpeellisuus on MAP-kirkon tärkeimpiä periaatteita. Aviopari, joka on sinetöity temppeliavioliittoon, voi jatkaa avioliittoaan ja yhdessäoloaan taivaassa. Kirkko opettaa, että näiden välttämättömien toimitusten suorittamiseen tarvitaan oikea pappeuden valtuus. Joseph Smithin oletetaan palauttaneen alkuperäisen temppeliseremonian Vanhan testamentin ajoilta.
Mormonien harrastama kuolleiden kastaminen sijaisten, usein teini-ikäisten mormoninuorien, avulla on tuttua monille. Se ei kuitenkaan ole temppeli-ilmiön keskeinen tapahtuma. Aikuiselle mormonille on tärkeintä käydä temppelissä ottamassa osaa endowmentti- eli temppelipyhitysseremoniaan ja suorittamassa avioliittoihin vihkimisiä ja sinetöintejä sekä omasta että kuolleiden puolesta.

Mikä on endowmenttiseremonia?
Sana endowmentti merkitsee suunnilleen 'lahjaa'. Seremoniasta käytetään myös nimitystä temppelipyhitys. Sen voi saada jäsen, joka on ollut kirkossa vuoden ajan, ja jonka seurakunnan ja vaarnan johtajat määrittelevät kelvolliseksi. Ensimmäisellä kerralla henkilö ottaa osaa seremoniaan itsensä vuoksi, kaikki seuraavat kerrat hän suorittaa jonkun samaa sukupuolta olleen vainajan puolesta. Jos jäsen on lähdössä lähetystyöhön tai menossa naimisiin temppelissä, hänen on ensin käytävä läpi tämä seremonia. Se alkaa rituaalisella pesulla ja voitelulla. Tässä vaiheessa annetaan kävijälle uusi nimi iankaikkisuutta varten (yleensä Raamatusta tai Mormonin kirjasta, esim. Jaakob, Timoteus, Alma, Hanna, Raakel jne.) ja hänen täytyy ruveta käyttämään pyhitettyä alusasua. Sitten henkilö pukeutuu valkoisiin temppelivaatteisiinsa ja liittyy muihin kävijöihin temppelin istuntosalissa. Siellä katsotaan elokuva, joka kuvailee luomistapahtumaa, lankeemusta ja Aadamin ja Eevan karkotusta Eedenin puutarhasta. Sitten Pietari, Jaakob ja Johannes tulevat antamaan opetusta heille. Tähän kuuluvat tietyt eleet ja kädenpuristukset sekä tunnukset, joita kaikkia tarvitaan selestiseen valtakuntaan pääsemiseksi. Naimisiin meneville suoritetaan vihkiminen tämän seremonian jälkeen. Näihin rituaaleihin osanotto on edellytyksenä pääsemiseksi taivaan korkeimmalle tasolle, korotukseen. Lisätietoa Temppelisivu

Kuinka rikas MAP-kirkko on?
Päinvastoin kuin useimmat kirkot, MAP-kirkko ei julkaise vuotuista talouskertomusta edes omien jäsentensä saataville. Jotkut lehtien toimittajat ovat keränneet tietoa kirkon omaisuudesta. Time-lehti antoi taannoin seuraavat yksityiskohdat kirkon taloudesta:

Kirkon materiaaliset voitot ylittävät jopa sen saavutukset evankelioimisessa. Myöhempien Aikojen Pyhien hierarkian osoittaman epätavallisen yhteistyön avulla (mikä tarjosi joitakin taloudellisia lukuja ja harvinaisen mahdollisuuden tarkastella kirkon liiketoimintaa) TIME on onnistunut määrittelemään kirkon tavallisuudesta poikkeavan taloudellisen vaihtelun. Sen nykyinen omaisuus kohoaa vähintään 30 miljardiin dollariin. Jos se olisi yhtiö, sen arvioilta 5,9 miljardin dollarin vuosittaiset bruttotulot sijoittaisivat sen puoliväliin Fortune 500:n asteikkoa vähän Union Carbiden ja Paine Webberin ryhmän alapuolelle, mutta suuremmaksi kuin Nike ja the Gap. (Time, 4.8.1997, s .52)

Kirkon rinnalla toimii sijoitusyhtiö.

Saavatko MAP-kirkon johtajat palkkaa?
Kirkon jäsenet muistavat aina mainita, ettei sillä ole palkkapapistoa. Monet heistä uskovat, että mikäli joku saa palkkaa joltakin tietyltä ryhmältä, niin se vaarantaa asianomaisen vilpittömyyden.
Vaikka paikallistason johtajat eivät saakaan palkkaa palvelutyöstään, se ei päde kirkon ylimpään johtoon. Monet kirkon jäsenet eivät tiedä, että heidän profeettansa, apostolinsa ja seitsenkymmenensä saavat palkkaa — tai tietävät, mutta pitävät asiaa ymmärrettävänä.

Koska kirkolla ei ole ammattilaispapistoa, sitä hoitaa joka tasolla maallikkojen osanotto ja johtajuus, ja kaikki virkailijat paitsi johtavia auktoriteetteja antavat korvauksetta aikaansa ja kykyjään. ... Koska johtavat auktoriteetit ovat velvollisia jättämään tavallisen työnsä toimiakseen kirkossa kokoaikaisesti, he saavat vaatimattoman elatuksen, joka maksetaan kirkon sijoituksistaan saamista tuloista. Encyclopedia of Mormonism, s. 510

"Vaatimaton elatus" jää ainaisesti hämäräksi, sillä kirkko ei milloinkaan paljasta maksettujen summien suuruutta.

Miten MAP-kirkosta erotaan?

Katso sivua Eroaminen kirkosta


Katso myös sivua Sanasto.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-12-08 — 2013-06-29